קבלה מהמקור

האדמו"ר ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מלמד קבלה

 

 

ר' יהודה אשלג (בעל הסולם)

ספרי קבלה להורדה ושיעורי קבלה מוקלטים מפיהם של מקובלים ברמות הגבוהות ביותר

ר' ברוך אשלג בנו וממשיך דרכו


פתיחה לחכמת הקבלה | עץ החיים | תלמוד עשר הספירות | ספר הזהר | הקלטות שיעורי בעל הסולם

בית שער הכונות | ספר האילן הקדוש | מאמרים אגרות - ר' יהודה אשלג (בעל הסולם) | מילון ערכים בקבלה

מאמרים אגרות - ר' ברוך שלום אשלג (רב"ש) | הרב"ש שר

אלבום תמונות בעל הסולם והרב"ש | ספר עמק המלך 

 

אם הכתבים אינם נפתחים - הורד מציג קבצי pdf

 ספר הזהר

עם פירוש הסולם

 

הספר שעליו נאמר שהוא יהיה הספר המרכזי שיוביל את תיקון ישראל. לצערי אין ברשותי כרגע קלטות של לימוד מספר הזהר, פרט למספר מצומצם מאד.

 

הקדמות

הקדמה לספר הזהר  (pdf)

מבוא לספר הזהר  (pdf)

פתיחה לפירוש הסולם  (pdf)

 

ספר הזהר עם פירוש הסולם

לוח ראשי תיבות וקיצורים  (pdf)

הקדמת ספר הזהר  (pdf)

 

ספר בראשית

בראשית א  (pdf)

בראשית ב  (pdf)

אלה תולדות נח  (pdf)

פרשת לך לך  (pdf)

פרשת וירא  (pdf)

פרשת חיי שרה  (pdf)

פרשת ואלה תולדות יצחק  (pdf)

פרשת ויצא יעקב  (pdf)

פרשת וישלח  (pdf)

פרשת וישב יעקב  (pdf)

פרשת ויהי מקץ  (pdf)

פרשת ויגש אליו  (pdf)

פרשת ויחי

 

ספר שמות

פרשת שמות (pdf)

פרשת וארא (pdf)

פרשת בא (pdf)

פרשת בשלח (pdf)

פרשת יתרו (pdf)

פרשת משפטים (pdf)

פרשת תרומה

ספרא דצניעותא (pdf)

קלטות:

1 (00:00) אות ג למטה פיסקה ראשונה
(8:40) אות ג למטה פיסקה אחרונה
(17:10) אות ד למטה
(46:25) "עד דרישא דכסופא"
2 (00:00) אות ג 
(49:50) תע"ס חלק יד דף א'תצח אות ו

(53:20) חזרה לאות ג (55:30) אות ו 
3 (00:00) הקדמה
(7:50) אות ה 
(46:50) אות ו למטה "סתרא גו סתרא"
(56:50) אות ה למטה "פירוש המתקלא"
(58:50) אות ו למטה "פירוש אחר שביאר"
4 (00:00) הקדמה 
(27:40) אות ג -ד למעלה
(28:50) אות ד למטה
5 (00:30) אות ו למטה פיסקא "פירוש. אחר שביאר, שהמתקלא" באמצע "הנה זה רק לבחינת יציאת החכמה בלבדה" 
(7:30) אות ה "פירוש המתקלא התלויה"
(15:40) אות ו פיסקא "וז"ס ז' תיקוני" 
(17:40) אות ו פיסקא "וזה אמרו. בחד גלגלתא"
(26:50) אות ו פיסקא "וזה אמרו. אינון עמר"
6 (00:00) הקדמה
(36:40) אות ו למטה פיסקא "פירוש. אחר שביאר, שהמתקלא"
7 (00:00) מבוא
(01:30) תיקון מל"צ
(25:45)  דף ה טור א "וזה סוד ז'" (אות ו)
(28:50) חזרה
8 (00:00) מדוע עתיק קו אחד
(03:10) דף ג טור ב אות ד
(04:40) דף ד אות ה למעלה
(05:19) דף ד אות ה למטה
(11:38)  יש הבדל בין הנשמות לז"א: ז"א כשעולה מקבל מוחין, נשמות שעולות צריכות תיקון ערלה
(19:10) עניין כריתת הערלה: תע"ס חלק י"ד  דף א'תצח אותיות ה
(26:08) דף ד טור ב "פירוש. אחר שביאר" (אות ו)
(31:28) דף ב אות ג למעלה
(32:25) דף ב אות ג למטה
(39:10) התפתחות האדם לרוחניות: בהתחלה מראים לרצון לקבל שיש משהו ברוחניות
(42:32) דף ב טור ב "וז"ש (..) דשקלי"
(47:00) דף ג טור א "וזה אמרו"
(50:30) דף ג טור ב אות ד
9 (00:00) דף ט טור ב אות יב
(11:50) דף י טור ב אות יג
(31:00) דף ו טור ב אות ז
(46:50) דף ז טור א אות ח 
10 (00:00) חזרה אות ו
(04:00) דף ו אות ז למטה
(10:05) דף ז טור א אות ח
(17:58) דף ט טור א "תנינים על המים"
(27:20) דף ט טור א אות י
(31:15) דף ט טור ב אות יא
(36:35) דף ט טור ב אות יב
(44:45) חזרה
11 (00:00) דף ה טור א "ידעת שגם" (אות ו)
(14:42) דף ה טור ב "וז"ש רעוא" (אות ו)
(18:10) דף ו טור א "והנך מוצא" (אות ו)
(22:25) דף ו אות ז למעלה
(23:30) דף ו טור ב אות ז
(26:00) דף ז טור א אות ח
(38:00)  הסבר: עיקר התיקונים באצילות מכונים מל"צ
12 (00:00) דף ז טור ב אות ט
(03:20) הסבר: חושך, חלל פנוי
(07:45) דף ח טור א "פירוש. " (אות  ט)
(10:30) דף ח טור א "וזה אמרו " (אות  ט)
(12:20) פרשת וירא דף פג טור ב "פנימיות הדברים"  (אות רפו)
(13:30) פרשת וירא דף סג טור ב אות ריד
(23:55) פרשת וירא דף סד טור ב אות רטז
(26:20) פרשת וירא דף סה טור א אות ריז
(28:05) פרשת וירא דף פג טור ב "גזרת דינה המובא"  (אות רפו)
(32:45) דף ח טור א "וזה אמרו"  (אוט ט)
(37:15) דף ז טור ב אות ט
(51:20) דף ט טור א אות י
(53:20) דף ט טור ב אות יא
13 (00:00) דף ז טור ב אות ט
(15(05) דף ט טור א אות י
(18:35) דף ט טור ב אות יא
(25:00) דף ט טור ב אות יב
(34:35) דף י טור ב אות יג
14 (00:00) דף י טור ב אות יג
(20:40) דף יא טור ב "ונודע, שעם" (אות יג)
15 (00:27) דף יא טור א "מלובשים בהם"  (יג)
(00:50) דף יא טור א "וכבר ידעת" (אות יג)
(05:55) דף יא טור ב "ונודע, שעם" (אות יג)
(15:05) דף יב טור א אות יד
(17:55) דף יב טור א אות טו
(19:50) דף יב טור ב אות טז
(38:05) דף יב טור ב "השערות מה הם" (טז)
(55:55) דף יג טור א "ומתוך שחכמה" (טז)
(57:20) דף יג טור א "ומקום התחלת" (טז)
16 לימוד תלמידים
(01:50) דף ב אות ג
(03:25) דף ג טור א אמ"ש
(07:07)  דף ג טור א "וזה אמרו"
(19:10) סוף
17 (00:10) חזרה מהתחלה (מאות ג)
(09:00) דף ד טור א "פירוש" (אות ה)
(10:18) דף ד טור ב "פירוש." (אות ו)
(18:50) דף ה טור א "וז"ס ז'" (אות ו)
(20:20) דף ה טור א "וזה אמרו" (אות ו)
(24:00) שיחה עם תלמידים בענייני היום
(27:15) דף ה טור ב "וזה אמרו" (אות ו)
18 (00:00)  מבוא
(08:20) דף ה טור א "וז"ס ז' תקוני" (אות ו)
(18:45) דף ה טור א " וז"ס ז' "  (אות ו)

פרשת ואתה תצוה (pdf)

פרשת כי תשא (pdf)

פרשת ויקהל (pdf)

פרשת אלה פיקודי (pdf)


ספר ויקרא

פרשת ויקרא (pdf)

פרשת צו (pdf)

פרשת שמיני (pdf)

פרשת אשה כי תזריע (pdf)

פרשת מצורע (pdf)

פרשת אחרי מות (pdf)

פרשת קדושים (pdf)

פרשת אמור (pdf)

פרשת בהר (pdf)

פרשת בחוקותי (pdf)

 

ספר במדבר

פרשת במדבר (pdf)

פרשת נשא את ראש (pdf)

פרשת בהעלותך (pdf)

פרשת שלח לך (pdf)

פרשת קרח (pdf)

פרשת חקת (pdf)

פרשת בלק (pdf)

פרשת פנחס (pdf)

פרשת ראשי המטות (pdf)

מסעי - אין זהר על פרשה זו

 

ספר דברים

דברים

פרשת ואתחנן (pdf)

פרשת והיה עקב (pdf)

ראה

פרשת שופטים (pdf)

פרשת כי תצא (pdf)

תבא

פרשת וילך (pdf)

פרשת האזינו (pdf)

הברכה

 

ספר זהר חדש עם פירוש הסולם

זהר חדש בראשית

זהר חדש פרשת נח (pdf)

זהר חדש פרשת לך לך (pdf)

 זהר חדש פרשת וירא (pdf)

זהר חדש פרשת תולדות (pdf)

זהר חדש פרשת ויצא (pdf)

זהר חדש פרשת וישב (pdf)

זהר חדש פרשת בשלח (pdf)

זהר חדש פרשת יתרו (pdf)

פרשת תרומה (pdf)

פרשת כי תשא (pdf)

פרשת צו (pdf)

פרשת אחרי (pdf)

פרשת בהר (pdf)

פרשת נשא (pdf)

פרשת חקת (pdf)

פרשת בלק (pdf)

פרשת מטות (pdf)

פרשת ואתחנן (pdf)

פרשת כי תצא (pdf)

פרשת כי תבא (pdf)

שיר השירים

מדרש רות

מדרש איכה

 

 

 

 

ק

 

 
 

השתנה לאחרונה: 06/08/21