קבלה מהמקור

האדמו"ר ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מלמד קבלה

 

 

ר' יהודה אשלג (בעל הסולם)

ספרי קבלה להורדה ושיעורי קבלה מוקלטים מפיהם של מקובלים ברמות הגבוהות ביותר

ר' ברוך אשלג בנו וממשיך דרכו


פתיחה לחכמת הקבלה | עץ החיים | תלמוד עשר הספירות | ספר הזהר | הקלטות שיעורי בעל הסולם

בית שער הכונות | ספר האילן הקדוש | מאמרים אגרות - ר' יהודה אשלג (בעל הסולם) | מילון ערכים בקבלה

מאמרים אגרות - ר' ברוך שלום אשלג (רב"ש) | הרב"ש שר

אלבום תמונות בעל הסולם והרב"ש | ספר עמק המלך 

 

הורדת התוכנה לקריאת מסמכי pdf (לבחור שפה עברית)

  

תלמוד עשר הספירות - חלק עשירי: עיבור ראשון דז"א

 

חלק עשירי (pdf)

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מקום השיעור מס' השיעור מקום השיעור
1 (00:00) דף תתסה אות א למעלה 69 (00:00) דף תתקיח טור ב "וכבר נתבאר"
(04:40) הסבר: מדוע אומרים שהצמצום ב' היה בנקודים רק בז"ת ולא בג"ר
(12:50) דף תתקיט טור א "ונודע, שעיקר"
(15:52) דף תתקיט טור א  "ולפיכך אחר"
(24:38) הסבר: בינה תחזור לפנים
(30:30) דף תתקיח טור ב "וכבר נתבאר"
(31:45) דף תתקיח טור ב "אורות שלהם"
(32:20) הסבר: ג"ר דנקודים ג' קווים ז"ת דנקודים ב' קווים
(46:28) דף  תתקיט טור ב "והנה ממש"
(51:54) דף תתקיח טור ב  "שלהם לבד"
(53:50) דף תתקיד טור א אות פד
(55:50) דף תתקיד אות פד למעלה
(57:20) הסבר: סדר פעולות לתקון
 
2 (00:00) הקדמה
(7:00) דף תתסה טור ב למטה
(40:50) דף תתסו אות ב למעלה
70 (00:10)  דף תתקיח טור א "על ב' "
(01:30)  דף תתקיח טור ב "אמנם כאן"
(03:37) הסבר:  ג' בחינות גו"ע הדבוקים באבא אמא וכתר
(07:05) דף תתקיח טור ב "אמנם כאן"
(13:35) דף תתקיח טור ב "דאבא, וגו"ע"
(22:00) הסבר: חזרה
(24:22) דף תתקיח טור ב "וכבר נתבאר"
(28:30) דף תתקיט טור א "יתקיים בהם"
(35:27) דף תתקיח טור ב "וכבר נתבאר"
(35:35) הסבר: מדוע דווקא ב"ש תחתונים דנה"י דא"ק דורשים תיקון
(37:43) דף תתטז טור א "ב' החלקים"
(44:18) דף תתטז טור ב אות ז)
(47:07) דף תתטז טור ב "מה שאין"
(48:28) דף תתיז טור א "ונמצא שענפיהם"
(49:11) דף תתיז טור א אות ח)
(49:55) הסבר: ההבדל בין ג"ר דאצילות לזו"ן
(52:22)  דף תתיח טור א "בזמן הגדלות"
(56:14) הסבר:  מדוע הרשימות של הס"ג אין להם קיום ובאצילות יש להן קיום
(58:45) הסבר: חזרה
 
3 (00:00) דף תתקנז הסתכלות פנימית אות ג
(12:25) דף תתקנז הסתכלות פנימית אות ד
(36:37) דף תתקנח הסתכלות פנימית אות ה
71 (00:07) הסבר: איך מתחלקות עשר ספירות דבינה לאו"א ולישסו"ת
(03:55) דף תתקכ טור ב  "והנה אחר"
(07:00) דף תתקכ טור ב  "והנה אחר"
(10:14) דף תקיט טור ב  "והנה ממש"
(15:05) דף תתקיד אות פד למעלה
(15:54) הסבר: בשביל מה צריך א"א להתלבש מטבור ולמטה
(17:31) הסבר: פרצופי אצילות יוצאים בקביעות רק פנים באחורים
(21:00)  הסבר: איך לומדים שא"א שהוא פנים באחוריים הוא רק ו"ק
(25:15) הסבר: ב' שאלות
(29:39) דף  תתקיט טור ב "ס"ג העליונים"
(33:30) חזרה: דף תתקיד אות פד למעלה
(41:08)  דף תתקיט טור ב "והנה ממש"
(45:45) הסבר: ההבזל בין ז"א דנקודים לז"א דאצילות
(47:48) הסבר:  איך עתיק קיבל  את הזיווג שהיה מכוך התעוררות נה"י דא"א
(55:40) הסבר: ההבדל בין ז"ד דאצילות לז"א דנקודים
 
4 (02:20) דף תתקנח הסתכלות פנימית אות ה (40:45) דף תתקנח אות ו טור ב למעלה 72 (00:11) חלק ט' דף תתיח טור א "בנקודים, לא" -  הארה מועטת בזמן הקטנות לא חשבו צורה ממשית, בזמן הגדלות  אז קיבלו צורה חשוב מאד
(01:50) חזרה:

???
5 (00:00) דף תתקנח הסתכלות פנימית אות ו טור ב באמצע 
(05:50) היחס למצוות גשמיות ולימוד (08:25) דף תתקנט אות ז
(22:13)  דף תתקנט אות ח
(42:20) דף תתקנט אות ט טור ב למטה
73  
6 (16:50) דף תתקנט אות ו טור א שורה שלישית מלמעלה
(18:35) דף תתקנט אות ז
75  
7 (00:40) דף תתסח אות ז למעלה
(41:30) דף תתסח אות ח למעלה
(42:10) דף תתסט אות ט למעלה
(47:30) דף תתסט אות י למעלה
(48:55) דף תתסט אות יא למעלה (51:00) דף תתסט אות יב למעלה (53:57) דף תתסט אות יב למטה
76  
8 (00:00) הסתכלות פנימית דף תתקנט אות ח
(22:50) הסתכלות פנימית דף תתקנט אות ט
77  
9 (01:40) הסתכלות פנימית דף תתקס אות י 
(08:35) הסתכלות פנימית דף תתקס אות יא
(14:26) חזרה: שמות מב אמ גמ למעלה ולמטה: מחזה דאצילות = טבור דא"ק (34:50)  הסתכלות פנימית דף תתקסא אות יא טור א "אכן ענין" (48:20) הסתכלות פנימית דף תתקסא אות יב
78  
10 (00:00) חזרה, הסתכלות פנימית דף תתקס אות י 
(10:00) הסתכלות פנימית דף תתקס אות יא
(39:35) הסתכלות פנימית דף תתקסא אות יב
(46:50) הסתכלות פנימית דף תתקסב אות יג
80  
11 (00:00) הסתכלות פנימית דף תתקס טור ב בסוף
(12:15) הסתכלות פנימית דף תתקסא אות יב
(44:40) הסתכלות פנימית דף תתקסב אות יג
81  
12 (00:00) הקדמה
(15:20) דף תתע אות יג למעלה
(21:25) דף תתע אות יד למעלה
(25:30) דף תתעא אות טו למעלה (40:20) חלק י"ב דף אלף קצד טור ב  "ונודע"  - הסבר על השבירה
82
13 (00:00) חזרה, הסתכלות פנימית דף תתקסב אות יג
(6:48) דך תתקסב טור א שורה אחרונה  (8:50) הסתכלות פנימית דף תתקסב אות יד
(16:00) הסתכלות פנימית דף תתקסג אות טז  "כי רק" 
(29:55) הסתכלות פנימית דף תתקסג אות יז
(49:50) הסתכלות פנימית דף תתקסה אות יח
83
14 (00:00) הקדמה
(6:45) הסתכלות פנימית דף תתקסב אות יג
(24:20) חלק ג דף קסה אות ד למעלה - מה זה ריבוע 
(27:35) חלק ג דף קסו אות ה למעלה (33:25) הסתכלות פנימית דף תתקסב אות יג
(49:40) הסתכלות פנימית דף תתקסב אות יד
84
15 (00:00) דף תתעא טור א אות טו
(12:50) דף תתעב אות טז למעלה (13:40) אות יז למעלה
(17:50) אות יח למעלה
(18:37) אות יט למעלה 
(19:30) אות יט למטה
(38:50) דף תתעג אות כ למעלה
(44:20) חלק ח דף תריא אות יט למעלה (45:50) דף תתעג אות כא למעלה (47:25) אות כב למעלה
85
16 (00:00) הקדמה
(5:00) הסתכלות פנימית דף תתקסג אות טז טור ב באמצע
(11:00) הסתכלות פנימית דף תתקסב טור ב למטה
(19:00)  הסתכלות פנימית דף תתקסד אות יז
86
17 (00:00) הסתכלות פנימית דף תתקסד אות יז טור א למטה 87
19 (3:50) הסתכלות פנימית דף תתקסד אות יז טור ב באמצע
(6:45)  הסתכלות פנימית דף תתקסה אות יח
(39:00) הסתכלות פנימית דף תתקסה אות יט
(50:35) דף תתקסו טור א למעלה
88
20 (00:00) הקדמה
(10:00) הסתכלות פנימית דף תתקסה אות יח טור א למטה
(17:10) הסתכלות פנימית דף תתקסה אות יט
(33:40) הסתכלות פנימית דף תתקנט אות ט טור ב למטה - המספרים
89
21 (36:25) הסתכלות פנימית אות יט דף תתקסו טור א למעלה "ודבר זה"
(50:00) הסתכלות פנימית דף תתקסה אות יח
(1:00:15) דף תתקסז אות כ
90
22

(00:00) התסכלות פנימית אות כ דף תתקסז טור א באמצע

91
23 (00:15) דף תתקסו טור ב "ואז המה חוזרים"
(01:06) הסבר:
(08:18) דף תתקסו טור א "הרי מפורש"
(09:19) הסבר: צ מראה או"א אחור באחור
(10:03) דף תתקסו טור ב "אמנם למטה"
(17:09) דף תתקסז טור א "כ) והנה נתבאר"
(28:30) דף תתקסז טור א "כ) והנה נתבאר"
(47:10) דף תתקסז טור א "תתקס"ב אות"
(50:16) דף תתקסז טור ב "כא) ועתה"
(53:31) דף תתקסז טור ב "כא) ועתה"
(54:14) הסבר: סקירה על השבירה
(1:03:03) הסבר: הזדככות המסך מדוע הסתלק האור
(1:05:30) הסבר: איך שראש תוך סוף היה מאיר ואיך תוך וסוף הסתלקו
(1:09:30) הסבר: עוביות נאבדת ונשארת התלבשות
(1:19:30) דף תתקסז טור ב "כא) ועתה"
(1:19:50) הסבר: עיבור ז"א
 
92
24 (00:22) הסבר: הורדת  ל"ב מלכויות
(02:03) דף תתקסז טור ב "ורפ"ח ניצוצין"
(03:25) הסבר: סימני הניקוד, בינה צירה
(08:20) הסבר: מכירים שרצון לקבל על מנת לקבל רע על ידי החושך של חכמה על לקבל בעל מנת לקבל
(16:04) דף תתקסח טור א "כב) ובאמור"
(20:05) הסבר: הבדל בין כלי שנקרא מלכות לאור שנקרא ט' ראשונות
(31:36) הסבר: בינה למעלה, בינה למטה
(34:30) הסבר:   נקודות דס"ג יכלו לרדת מדוע נעשה עליהם צמצום?  אם נצטמצמו מדוע גלגלתא ועיניים כן נשארו במדריגה?
(38:25) הסבר: מה זה קו אמצעי?
(40:25) הסבר: מדוע צריך עניין צמצום ב'?
(43:36) הסבר: מהו פירוש מלכות נמתקה בבינה?
(46:40) הסבר: מה עניין המספרים  ש"ח רפ"ח ל"ב שט"ו ?
 
93
25 (00:10) דף תתעג טור ב "כב) וע"י טיפות"
(05:00) דף תתעד טור א "כג) אם תחבר "
(07:34) הסבר: הקדמה לאות כד
(13:00) דף תתעו אות כד למעלה
(13:57) דף תתעו אות כה למעלה
(16:46) דף תתעד טור א "כג) אם תחבר"
(23:55) דף תתעו אות כד למעלה
(24:20) הסבר: שכ"ה ניצוצין
(46:46)  דף תתעג אות כא למעלה
(47:30) הסבר: שת"ו ש"ך רפ"ח ל"ב שכ"ה מה עניין המספרים האלו 
(59:30) דף תתעג אות כב למעלה
(1:00:30) דף תתעד אות כג למעלה
 
96
26 (00:15) חזרה: הורדת ל"ב מלכויות למטה
,אמא נותנת אודם-ל"ב קדושים, בניית ש"ח בחינות בחזרה
(04:23) דף תתקסח טור א "כב) ובהאמור"
(07:40) הסבר: ש"ך בחינות
(08:23) דף תתקסח טור א "וזה אמרו"
(13:35) הסבר: שט"ו - אמא נותנת ה' גבורות
(19:00) דף תתקסח טור ב "וכבר ידעת"
(20:15) הסבר: מדברים איך ז"א נולד
(25:40) דף תתקסח טור ב "וכבר ידעת"
(29:27) דף תתקסט טור א "והנה טפת"
(32:07) הסבר: שכ"ה - משמשים עם הרצון לקבל על מנת להשפיע
(32:58) הסבר:
(36:17)  דף תתעג  אות כא למעלה
(37:30) הסבר: ז' פעמים אדם = שט"ו בגימטריה
(45:45) הסבר: עניין חזרה לש"ך
(56:38) דף תתעג  טור ב אות כב
 
97
27 (00:10) דף תתקנו טור א "קומת חכמה"
(01:25) הסבר: הכאה ברוחניות
(04:40) הסבר: אור וכלי
(08:05) הסבר: ניצוצות, חזרה
(12:40) דף תתקנז טור א אות ג
(15:55) הסבר:
(19:27) דף תתקנז טור א "ע"ש. אמנם"
(22:25) הסבר:  אינסוף, השתוות הצורה, עולם הצמצום, עגולים, רשימות מעולם א"ס, המשכת האור בעל מנת להשפיע, מלכות מטה בחשיבות - קו, מסך, צמצום,
(28:00) חלק ב' דף צ תשובה מג טור ב "ג' בחינות"
(29:00) הסבר: לעגולים היה רק צמצום, בעת המשכת האור בחזרה יש מסך. אור הקו נקרא רוח ועיגולים נפש. עגולים מאירים רק בראש המדרגה, לקו - ראש תוך סוף, פה טבור, אור פנימי אור מקיף, עשר ספירות דסיום, תוך המדרגה, אור ישר מלובש באור חוזר,
(34:47) הסבר: ביטוש פנימי ומקיף, איבוד המסך, הסתלק האור, האור חוזר נקרא כל, מדברים באורות וכלים לאחר הסתלקות האור
(36:47) הסבר: רשימות מאור ישר מלובש בחלק מאור חוזר, כששניהם ביחד אין להבחין ביניהם, ניצוצין 
(39:40) דף תתקנז טור א אות ד
(42:00) הסבר:  אם אור ישר מסתלק מאור חוזר אור חוזר נבחן לכלי, ברשימו אור ישר של הרשימו מלובש באור העב של הרשימו   כשמסתלק אור ישר של הרשימו אור העב של הרשימו נקרא ניצוץ ולא כלי - מדוע?
(44:20) דף תתקנז טור ב  "הנה אז נעשו"
(48:27) הסבר: הבדל בין אור הזך לבין הניצוצין שהם עור העב
(52:40) דף תתקנז טור ב "גם אין בו"
(55:00) הסבר:  מה ההבדל בא"ק שהרישימו מחייה הכלים ובבי"ע שהניצוצין מחיים הכלים
(55:57) דף תתקנח טור א אות ה
 
98
28 (00:12)
(00:44) דף תתעו אות כד למעלה
(01:35) הסבר:
(06:35) הסבר: מה תפקיד הניצוצים אורות וכלים
(05:22) דף תתעו אות כד למעלה
(05:40) הסבר: תפקיד - ניצוצים, רשימות, כלים
(07:44) דף תשעט אות סט למעלה
(08:54) הסבר:
(11:00) דף תתעד טור א "וצריך שתזכור"
(22:35) דף תתעד טור א "דינין. ואחר"
(27:23) הסבר:
(35:05) דף תתעד טור ב "והנה אותם"
(37:10) דף תתעד טור ב "וזה אמרו אם"
(41:15) דף תתעד טור ב " ה"ג מנצפ"ך "
(52:42) דף תתעד טור ב "וזה אמרו והנה"
 
99
29 (00:12) דף תתעה טור ב "כמ"ש הרב"
(01:55) דף תתעה טור א "עצמם, להיותם"
(06:13) דף תתעו טור א "והנה נתבאר"
(15:09) דף תתעו טור א "ומה שלבחינת"
(17:33) הסבר: אם אין לאח"פ דתחתון שום קשר לעליון איך הוא מקבל גדלות?
(25:12) הסבר: המתקת ש"ך בחינות
(28:22) דף תתעו למעלה אות כד
(29:07) דף תתעו למעלה אות כה
(31:08) דף תתעו למעלה אות כד
(33:00) הסבר: מדוע חסדים דאבא נקראים ניצוצין ודינים?
(38:52) דף תתעו למעלה אות כו
(40:20) דף תתעח למעלה אות כז
(45:05) דף תתעט למעלה אות כח
(48:12) הסבר:
 
100
30 (00:09) חלק ח' דף תרכ טור א "דעתו שלם וכו' "
(04:04) דף תרכ למעלה אות כו
(05:00) דף תרכ טור א "כו) המ"ה וב"ן "
(13:00) דף תרכב  טור א "כט) העתיק"
(15:15) דף  תרכ טור א "למ"ה דקטנות"
(16:55) הסבר: הקביעות בעולם האצילות
(23:55) דף תרכ טור ב "באו"א לעולם"
(25:38) דף תרכ טור ב "באופן שבחינות"
(28:00) דף תרכ טור ב "באו"א לעולם"
(35:20) דף תרכ טור ב "אמנם גם הם"
[חסר בספר דף תרכא]
(45:47) דף תרכא אות כח
 
101
31 (00:10)  דף תתעז טור א "נה"י, והגדלות"
(02:32) הסבר:
(04:55) דף תתעז טור א "ותדע, שבחינת"
(08:00) דף תתעז טור א "ותדע, שבחינת"
(23:40) הסבר:
(30:00) דף תתעו למעלה אות כו
(31:00) דף תתעח טור ב "וז"ש וע"י התעוררות"
(38:25) חוזר, דף תתעח טור ב "וז"ש וע"י התעוררות"
(42:25) דף תתעח טור ב "דהיינו רק בעת"
(43:22) הסבר: מתי או"א נעשים פרצוף אחד?
(46:00) דף תתעח טור ב "אלא שיש"
(47:25) דף תתעח טור ב "וז"ש וע"י התעוררות"
(50:50) דף תתעו למעלה אות כו
(51:30) הסבר: קשר עליון תחתון
 
102
32 (00:00) הסבר:
(04:00) הסבר: גבורות
(04:30) הסבר: חלק ב, תשובה מג, ההבדל בין מסך וצמצום
(05:30) הסבר: גבורות נקבות וגבורות זכרים
(07:00) דף תתעו למעלה אות כו
(22:12) דף תתעו טור ב "לש"ך ניצוצין"
(29:12) דף תתעז טור א "סתומה. וישסו"ת"
(32:20) הסבר: עניין אחוריים ופנים - 4 משמעויות
(48:47) הסבר: חזרה
(50:20) דף תתעו טור ב "כו) תחת הבינה"
(57:57) דף תתעז טור א "ישסו"ת, והפרסא"
 
103
33 (00:07) דף תתעט למעלה אות כט
(02:05) דף תתפא למעלה אות לא
(03:26) דף תתפא טור ב אות לא
(06:50) הסבר:
(20:14) דף תתפא טור ב אות לא
(24:55) דף תתפא טור ב "החכמה: כמ"ש"
(28:00) הסבר: ס'  ם' 
(30:15) דף תתפב טור א "ואם בדמות ם"
(35:05) הסבר: ס' עגולה שלמות ם' סתומה קטנות
(45:20) דף תתפב טור ב "לז"א. ואלו "
(47:15) הסבר:  רביצה
(48:05) הסבר: מהיכן מלכות מקבלת אור היסוד
(53:17) דף תתפב אות לב - הסבר: כיצד ישסו"ת מעורבב, מוליד ומיניק ז"א
(57:50) דף תתפא למעלה אות לא
(58:20) הסבר: ישסו"ת בזמן עיבור ז"א
 
104
34 (00:05) הסבר: התחלקות בינה לטיפול בזו"ן
(04:30) דף תתסו  טור ב' אות ב - מבוא
(11:55) דף תתסז טור ב  "וזהו דברי הרב"
(20:31) דף תתסח אות ז' למעלה
(22:40) הסבר:
(27:48) דף תתסח אות ז' למעלה
(34:44) דף תתע טור ב אות יד
(39:05) דף תתעא אות טו למעלה
(40:09) דף תתעא טור א אות טו
(45:00) דף תתעב טור א אות יט
(51:24) דף תתעג אות כב למעלה - הסבר
(55:08) דף תתעד אות כג למעלה - הסבר
(59:50) דף תתעו אות כד למעלה - הסבר
(1:03:15) דף תעח טור א "וזה אמרו"
(1:06:44) דף תתעט למעלה אות כט
(1:10:21) הסבר:
(1:12:28) הסבר: נה"י חדשים
(1:14:23) הסבר:
 
105
35 (00:00) חלק ט דף תשנג טור ב "והנה מב'"
(00:57) הסבר:
(17:39)  דף תשנב למעלה אות ל

(32:00) דף תשנה למעלה אות לב
(35:00) דף תשנו טור א אות לד
(39:30) דף תתפט  טור א "וזה אמרו"
(52:20) דף תתפט טור ב "וזה אמרו"
(59:50) דף תתצב טור ב  "למ"ן, אלא"
(1:10:03) דף תתצו טור א "אכן כדי"
(1:14:40) דף תתצו טור ב "ובחינת נה"י "
(1:17:54) דף תתצו טור ב "ואח"כ בזמן"
(1:19:24) דף תתצז טור א "ואח"ז בזמן"
(1:20:25) הסבר:
(1:20:56) דף תתצז טור א "וכן בזמן"
(1:23:44) הסבר:  ראש-תוך-סוף
 
106
36 (00:15) הסבר: עתיק יצא על רשימות של עולם הניקודים  - אילו רשימות?
(11:58) הסבר: מדוע אח"פ  שקיבלו עוביות א' יצאו לחוץ?
(16:06) הסבר: מלבד התחלקות על החזה של כל מדריגה, מחזה ולמעלה
(17:00) דף תתפה טור ב  "ובזה תבין"
(19:20) דף תתפה טור ב "ונמצא שנה"י "
(21:14) הסבר: ההבדל בין או"א לישסו"ת
(24:40) דף תתפה טור ב "ולפיכך עיקר"
(25:35) הסבר: מה ההבדל בין שאומרים כללות פרצופי אצילות לבין פרצוף פרטי
(27:00) דף תתפה טור ב  "ובזה תבין"
(28:00) דף תתפה טור ב "והעניין, כי"
(31:15) דף תתפה טור ב "גדול, גם"
(41:10) דף תתפו טור א "ועד"ז בכל"
(48:24) הסבר: חזרה
(50:45) דף תתפה טור ב "ובזה תבין"
(54:55) דף תתפה טורד "והעניין, כי"
(58:30) דף תתפו טור א "ועד"ז בכל"
 
107
37 (00:10) הסבר: חזרה

(13:30) דף תתפו טור א "אמנם גרון"
(16:19) הסבר:
(23:40) דף תתפו טור ב "וזה אמרו"
(31:00) דף תתפו טור ב "וזה אמרו"
(32:52) הסבר: חזרה
(34:10) דף תתפז טור א "וזה אמרו"
(35:05) הסבר: רישי כתפין
(42:30) דף תתפז טור א "וזה אמרו"
(46:06) דף תתפז טור ב "אמנם תבין"
(46:35)  פתיחה כוללת לספר פנים מאירות  דף י טור א אות ב
(51:00) דף תתפז טור א "וזה אמרו"
(51:40) דף תתפז טור א "ב' הוא"
(53:43) דף תתפז טור ב "אמנם תבין"
 
108
38 (00:22) הסבר: שערות
(01:17) ספרא דצניעותה דף  יד טור ב "וכשנצמחו שערות"
(05:53) הסבר: שערות
(07:53) ספרא דצניעותה דף  יד טור ב "ואחר זה"
(10:15) ספרא דצניעותה דף  טו טור א "ואחר זה"
(11:43) הסבר: כלי שמקבל הנאה זה עניין אחר מכלי שמקבל
(22:10) הסבר: האם סיגופים מזככים  הרצון לקבל?
(28:16) הסבר: התגברות שאדם עושה
(34:08) הסבר: ההצלחה בעבודה תלויה בנטייה לאמת
(35:45)  דף תתפז טור ב "עתה תבין"
(39:33) הסבר: פנים ואחוריים
(40:40) דף תתפח טור א "וע"כ בפרצוף"
(44:43) הסבר:
(48:00) דף תתפח טור ב "והנה נתבאר"
(54:54) הסבר: חסדים מכוסים ומגולים
(58:46) הסבר: מהי שאלה
(59:40) דף תתפט למעלה אות מ
(1:01:30) דף תתצ למעלה אות מא
(1:02:42) דף תתצ למעלה אות מב
 
109
39 (00:11) הסבר: מדוע במצב הקביעות באצילות אין להם אחוריים
(06:28) דף תתצב טור ב  "התחתון בשלימות"
(10:24) דף תתצג טור א "וכבר נתבאר"
(20:20) דף תתצג טור א "דהיינו בכללות"
(26:00) הסבר: התחתון מעלה אח"פ דעליון
(27:27) דף תתצג טור ב "נוגע ג"כ "
(33:30) הסבר: חזרה
(36:50) דף תתצד טור א "והנה כמו"
(43:00) דף תתצד טור א "נשמה דזו"ן"
(53:55) דף תתצד טור ב "כלומר, אם"
(54:35) הסבר: התערותה דלתתא
(56:10) דף תתצד טור ב "וכן עם"
(56:10) הסבר:
 
110
40 (00:10) הסבר: חזרה
(01:26) הסבר משל: הנשר הזה רחמני מוטב שיכנס החץ בי מאשר בבני
(06:38) דף תתצא למעלה אות מד
(09:35) דף תתצה למעלה אות מה
(10:30) דף תתצה למעלה אות מו
(12:08) דף תתצה למעלה אות מז
(14:54) דף תתצא למעלה אות מד
(16:35) דף תתצא טור א אות מד
(21:00) דף תתצא טור ב "והגם שיש"
(24:50) דף תתצב טור א "אמנם יש"
(28:00) דף תתצב טור א "אמנם יש"
(30:00) הסבר: כיצד נולדים פרצופי האצילות זה מזה
(51:30) הסבר:  אם לאו"א יש להם שלימות מדוע מעלים הרשימות של אח"פ
(55:24)  דף תתצב טור א "ראשונים, כמ"ש"
(1:00:30) דף תשלו  טור א "והנה נתבאר"
 
111
41 (00:12) חזרה :
(01:00) דף תתצה טור ב "וטעם הדבר"
(08:46) הסבר: העלאת חיסרון ע"י תחתון
(11:35) דף תתצו טור א "אכן כדי"
(11:58) הסבר: יש ג' בחינות נה"י דעליון המתלבשות בתחתון
(14:15) הסבר: כלי המעלה מ"ן
(17:17) דף תתצו טור א "התחתון: א"
(20:09) הסבר אח"פ דעליון וגו"ע דתחתון למטה באותו המקום
(21:45) הסבר: נה"י דעליון המתלבשים במוחין דתחתון
(27:38) הסבר: מדוע אור חוזר נקרא לבוש
(34:52) דף תתצו טור א "ומתקשר בהעליון"
(36:33) הסבר: העליון נותן גם שפע וגם אור חוזר
(37:42) חזרה:
(41:44) דף תתצו טור א "אכן כדי"
(49:55) הסבר: פנימיות וחיצוניות
(54:40) חזרה:
(56:04) דף תתצה טור ב "והנה לכאורה"
(58:12) דף תתצה טור ב "וטעם הדבר"
 
112
42 (00:06) הסבר:  ג' בחינות נה"י דעליון
(03:15) דף תתצו טור ב "אצלו בחינות"
(11:10) דף תתצו טור ב "ובחינת נה"י"
(12:42) דף תתצה טור ב "והנה לכאורה"
(14:05) דף תתצה טור ב "וטעם הדבר"
(17:50) הסבר:  בחינה א' של נה"י
(19:41) דף תתצו טור א "אכן כדי"
(20:00) הסבר:  בחינה ב' של נה"י
(22:40) דף תתצו טור א "התחתון: א"
(27:25) הסבר: חזרה
(32:50) הסבר: בחינה ג' של נה"י
(41:45) דף תתצו טור ב "ובחינת נה"י"
(44:40) הסבר: המקבל הוא תמיד מלכות והמשפיע למלכות הוא יסוד, והמקום שבו מאיר היסוד  קובע קומת הפרצוף
(51:25) דף תתצו טור ב "ואח"כ בזמן"
(54:50) דף תתצז טור א "ואח"ז בזמן"
(56:43) הסבר: נה"י דיניקה
(57:38) דף תתצז טור א "נה"י של"
 
113
43 (00:10) הסבר: כיצד פרצוף מבחינה גבוה מתלבש בפרצוף מבחינה נמוכה ממנו? - הנה"י כן יכול להתלבש
(09:30) הסבר: איך נה"י דעליון מתלבש בתחתון
(16:00) דף תתצז טור א "ואח"ז בזמן"
(17:33) דף תתצז טור א "וכן בזמן"
(21:52) הסבר: מדוע מתחת לטבור כשאין לו מסך יכול לקבל?
(32:24) הסבר: חזרה
(36:10) דף תתצז טור ב "ועתה נבא"
(46:00) דף תתצח טור א "וצריך שתדע"
(55:54) דף תתצח טור ב "וזה אמרו"
(58:04) דף תתצט טור א "ונמצא ע"כ"
(59:17) דף תתצט טור א "וזה אמרו"
 
114
44 (00:05) הסבר:
(01:50) דף תתצז טור ב "ועתה נבא"
(03:10) הסבר: מה ההבדל בין פרצופי א"ק לאצילות?
(09:00) דף תתצז טור ב "אחורים שלו"
(13:00) הסבר:
(16:50) שאלה:  מדוע בזמן שאו"א עולים לג"ר דא"א הם מקבלים מוחין דע"ב?
(17:50) הסבר: לצורך עיבור דז"א נעשו או"א וישסו"ת לאחד
(20:40) הסבר: מתי ישסו"ת ואו"א נעשים לפרצוף אחד
(24:00) שאלה: מדוע אומרים ישסו"ת מקבלים מנה"י דעליון הרי הם מדריגה אחת
(24:44) הסבר:  למדנו שתבונה למטה אחורים וכשמלבשת למעלה עוד פעם אחוריים
(25:05) דף תתצט טור א "וזה אמרו"
 
115
45 (00:10) דף תתצט טור ב "וצריך שתדע"
(01:05) דף תתצט טור א "וזה אמרו"
(07:13) דף תתצח  טור ב "וזה אמרו"
(11:02) דף  תתצט טור א "וזה אמרו"
(11:50) הסבר: ההבדל בין הפרצופים כפי שהם בקביעות בקטנות לבין עליית הפרצופים
(15:40) הסבר: אחוריים כלים ופנים אורות ומטרם שנשלם אח"פ דכלים  לא מדברים באורות
(31:45) דף תתצט טור ב "וצריך שתדע"
(39:52) הסבר :
(40:17) דף תתצט טור ב "וצריך שתדע"
(47:39) דף תתק טור א "וזה אמרו"
(51:30) הסבר: בזמן שהתחתון עולה לעליון העליון בבחינת פנים והתחתון אחוריים
(59:23) דף תתק טור ב "וזה אמרו"
 
116
46 (00:10) דף תתצ למעלה אות מב "תוך החכמה"
(00:30) דף תתפט טור א "וזה אמרו"
(07:53) דף תתפט טור א "והגרון, לפי"
(10:17) הסבר: מהן שלוש הבחינות שיש בבינה
(11:55) דף תתפט טור ב "וזה אמרו"
(17:40) דף תתפט טור ב "מבחינת החכמה"
(20:00) הסבר: אמא עילאה
(29:25) דף תתצ טור א "וזה אמרו"
(32:40) דף תתצ טור ב "וזה אמרו"
(33:28) הסבר: מהי הסיבה שבינה צריכה להמשיך חכמה
(43:04) דף תתצא טור א "וזה אמרו"
(44:50) הסבר: מדוע השתנה השם של חכמה ובינה לאבא ואמא
(50:55) דף תתצא טור א "מפרסא דא"א"
(52:20) הסבר: ההבחן בין או"א לישסו"ת ומדוע חכמה ובינה מכונים או"א
 
117
47 (00:10)  דף תתק טור ב "ואז מתעלים"
(01:20) הסבר: סומך ה' לכל הנופלים
(04:40) הסבר: אחור באחור
(08:45) הסבר: מצבי אחוריים שונים
(15:00)  דף תתק טור ב "יש בהם"
(16:47) הסבר: חזרה
(20:50) דף תתק טור ב "וזה אמרו וזהו"
(28:50) הסבר: סומך ה' לכל הנופלים -
(36:36) הסבר: חזרה
(41:32) דף תתק טור ב "וזה אמרו מאחורים"
(43:55) דף תתקא טור א "שלה. ומאחורים"
(44:20) הסבר:
(45:17) דף תתקא טור א "ו"ק דתבונה"
(48:20) דף תתקא טור א "דתחתון, בתוך"
(50:30) הסבר: כל דרגה צריכה לקבל דרגתה בשלימות ולא יותר
(51:43)
(51:55) דף תתצה למעלה אות מה
(53:13) דף תתצה למעלה אות מו
(55:20) דף תתצה למעלה אות מז
(57:43) דף תתצו למעלה אות מז/ב
(59:16) הסבר: אחורים דעליון נעשה פנים דתחתון
 
118
48 (00:12) הסבר: כלים פנים ואחור, התחלקות המדרגה ל ס' ם' , חלוקת כל האצילות ל ס' ם'
(07:26) הסבר: מבנה אצילות פנימי וחיצון
(14:50) הסבר: ק"כ צירופי אלהים
(19:43) דף תתקג טור ב  "אמנם דבריו"
(20:00) הסבר: בינה עילאה מתחלקת ל ס ם
(28:30) דף תתקג טור ב  "אמנם דבריו"
(29:00) הסבר:  גו"ע דישסו"ת עומד מתחת לפרסא מדוע אומרים עולה למעלה מחזה
(29:45) הסבר:  גו"ע דישסו"ת עומד מתחת
(34:45) הסבר: גם הגלגלתא ועיניים וגם האח"פ צריכים לעלות למעלה מפרסא
(40:46) דף תתקד טור א "וזה שאומר"
(43:07) הסבר: האם חג"ת נקרא שם אלהים או לא
(46:32) דף תתקד טור א "הקטנות שלה"
(48:10) דף תתקד טור א "וזה שאומר"
(49:45) דף תתקג טור א "דישסו"ת, ונעשים"
(50:40) הסבר:
(53:33) דף תתקד למעלה אות סד
(57:35) דף תתקה למעלה אות סה
(59:10) דף תתקה למעלה אות סו
(1:00:15) דף תתקד טור ב  אות סד
 
119
49 (00:05) דף תתקה טור א "כי כבר נתבאר"
(00:14) דף תתצו טור א "אכן כדי"
(06:25) דף תתצו טור ב "ובחינת נה"י"
(07:32) דף תתקה טור א "כי כבר נתבאר"
(22:39) דף תתקה טור א "וכן הענין"
(26:33) דף תתקד טור ב אות סד
(33:18) דף תתקה טור א "כי כבר נתבאר"
(37:40) דף תתקה טור א "(לעיל דף"
(38:45) דף תתקה טור א "וכן הענין"
(40:13) דף תתקה טור ב "החזה ממש"
(43:45) הסבר:
(44:20) דף תתקו טור א "ולפיכך, הוצרך"
(49:53) הסבר: התחלקות קטנות וגדלות: או"א , ישסו"ת שמתחלקת לתת לז"א
(55:00) הסבר: כלל - סדר המדרגות לא משתנה, שיש עליה כל המדרגות עולות
(58:59) דף תתקו טור א "ולפיכך, הוצרך"
(1:00:00) דף  תתקד למעלה אות סד
 
120
50 (00:15) הסבר: מה למטה מטבור, מדוע הייתה שבירה
(02:10) דף תתקו למעלה אות סז
(03:03) דף תתקז למעלה אות סח
(04:55) דף תתקז למעלה אות סח
(06:13) דף תתקז טור א אות סח
(08:34) דף תתקז אות סט למעלה
(08:45) הסבר: מבאר ה' פרצופים בפרצוף ס"ג  הכולל
(11:50) הסבר: גם בפרצוף א"ק הראשון חמש פרצופים
(17:38) דף תתקז אות סט למעלה
(18:55) הסבר: יסוד דמלכות,  
(22:05) הסבר: גניזת או"א הפנימיים,
(29:15) הסבר: ההבדל בין כתר ואו"א מדוע לא מדברים על כתר
(30:00) הסבר: אותיות, נקודות, חולם שורוק חיריק
 
121
51 (00:20) הסבר:
(02:45) דף  תתקו טור א "וזה אמרו"
(04:30) דף תתקה למעלה אות סו
(05:40) הסבר: בינה בחינה אחת, שתי בחינות, שלוש בחינות
(08:33) הסבר: מלכות דמלכות דתבונה
(11:20) הסבר: אח"פ דבינה בגדלות נותן לתבונה שמלבישה עליו ממה שהיה בקטנות בבינה, אותו הדבר בז"א ותבונה
(16:50) דף תתקו טור א "ולפיכך, הוצרך"
(21:15) דף תתקו טור א "מאחורים של"
(22:12) דף תתקו טור א "וזה אמרו"
(27:25) הסבר: מבאר איזו בחינה מבינה מתלבשת בז"א
(31:00) דף תתקו טור ב "ג' בחינות"
(33:40) הסבר: מדוע הוא מחלק רק בינה ותבונה לשני פרצופים  ולא שאר הפרצופים
(35:05) הסבר: מאיזו בחינה ז"א מקבל
(35:55) דף תתקו טור ב "דהיינו בינה"
(37:20) דף תתקו טור ב "וזה אמרו"
(38:20) דף תתקו טור ב "וזה אמרו"
(39:15) הסבר:
 
122
52 (00:05) הסבר: איך א"א קיבל בינה וזו"ן דעתיק
(09:38) דף תתקח למעלה אות עא
(11:17) הסבר: פנימיות וחיצוניות
(09:38) דף תתקח למעלה "ב' נקודים"
(18:40) דף תתקט למעלה אות עב
(20:20) דף תתקט טור א אות עב
(22:45) דף תתקט טור א "שיש י"ג"
(27:00) דף תתקט למעלה אות עג
(31:14) דף תתקט למעלה "פנמית ב' "
(32:13) דף תתקח טור א "נודע, שגם"
(35:09) דף תתקח למעלה אות עא
(36:42) דף תתקט למעלה אות עב
(38:50) הסבר: ההבדל בין פנימיות וחיצוניות ב' חלקי יוד
(46:20) דף תתקט למעלה אות עב
(49:25) דף תתקט למעלה אות עג
(57:19) דף תתקט טור א "דהיינו כנ"ל"
 
123
53 (00:10) הסבר: נולד - עוביות מבחינה א'
(01:20) דף תתקט למעלה אות עד
(03:00) דף תתקט טור א "שיש י"ג פנימיות"
(04:45) הסבר:  איזו בחינה של ו' נקרא חיצוניות ואיזו בחינה של בינה פנימיות אל ה ו'
(05:45) הסבר: חזרה
(0615) דף תתקי טור א אות עה
(08:51) דף תתקי למעלה "בה' דפנימיות"
(09:31) הסבר:  מהם ג' ההי"ן
(13:15) דף תתקי למעלה אות עח
(17:20) דף תתקי למעלה אות עח
(24:27) דף תתקי טור ב אות עח
(28:20) דף תתקיא למעלה אות עט
(31:12) דף תתקיב למעלה אות פ
(34:54) דף תתקי טור ב אות עח
(38:35) דף תתקיא טור א "עש"ה. ונתבאר"
(41:00) הסבר:
(44:15) דף תתקיא טור א "והנך מוצא"
(47:24) הסבר: הוי"ה במילוי ס"ג
(53:00) דף תתקיא טור א "והנך מוצא"
(55:22) דף תתקיא טור ב "ונודע, שכל"
(57:28) הסבר: א' דעוביות אין התפשטות בגוף אם כן כיצד יש התפשטות בגוף באצילות?
 
124
54 (00:08) דף תתקיג למעלה אות פב
(00:49) דף תתקיג טור ב אות פב
(01:16) הסבר:
(05:50)  דף תתקיד טור א "שנה"י החיצוניות"
(06:38) דף תתקיד למעלה אות פד
(06:50) דף תתקיד טור א "כנודע. והנה"
(08:30) הסבר: בעולם הנקודים נולדה הנקבה תחילה ובעולם האצילות הזכר
(09:00) חלק ח' דף תריה אות י למעלה
(13:13) דף תתקיד טור ב "ודע, כי"
(18:29) דף תתקיד למעלה אות פד
(18:47) הסבר: א"א מוליד זו"ן בכדי שיהיו לו לבושים
(22:13)  דף תתקטו  טור א "ונודע, שגם"
(23:40) הסבר: הסתכלות עינים באח"פ
(25:25) הסבר: הארת כלים היא הארה מועטת
(29:40) הסבר: ז"ת דנקודים נתעלו למעלה מפרסא ע"י הארה מועטת שקיבלו מנקבי עינים
(33:41) דף תתקטו  טור א "ונודע, שגם"
(38:00) חזרה: דף תתקיד למעלה אות פד
(40:30) הסבר: אם נסתלק האור מז"ת דבינה האם נשאר בגו"ע? - לא
(43:05) הסבר: בהסתלקות נעלם האור מכל המדריגה ולאחר מכן מאיר לחצי מדריגה  כקו אמצעי
(43:43) דף תתקיח   טור א "שלם בהבנה"
(47:15) דף תתקיח טור א "שביאר אותם"
(51:50) דף תתקיח טור א "וע"כ מקבלים"
(54:54) הסבר: איך יצא עולם האצילות? לפי הכלל שכל תחתון יוצא מהרשימות שהסתלקו לראש דעליון - רשימות גורמות להמשיך אור מחדש או לא להמשיך
(57:00) הסבר: עולם התיקון
(59:15) הסבר: אם או"א או א"א שמח בחלקו כחפץ חסד מדוע מעלים אח"פ? הרשימות דתחתון
(1:01:10) הסבר: מדוע אין אומרים שעליון מעלה גו"ע של תחתון אבל אח"פ מרים התחתון בעצמו? הרי שניהם לפי רשימות
(1:04:30) שאלה: איך עולים הכלים והנצוצים מבי"ע לאצילות?
(1:07:24) הסבר: לאחר שנתבררו עתיק א"א או"א  יוצא דם טמא, שלא יכול להתברר עבור בינה
(1:09:20) הסבר: כיצד יוצא מדם טמא, מלכות דאצילות, שהיא קדושה
(1:10:40) דף תתקיח טור ב "אמנם כאן"
(1:11:45) הסבר: מהם אח"פ דנה"י דא"ק
(1:14:10)  הסבר: מה עם קטנות הנקודים שיצא על המ"ן של או"א ולא נה"י דא"ק
(1:15:30) הסבר:  או"א וישסו"ת מדריגה אחת עם כמה מצבים, ואילו בשבירת שמונה המלכים , כשכל מסך שיצא נשבר, כל אחד מדרגה אחרת
(1:16:30) דף תתקיח טור ב "ישסו"ת בכללותם"
(1:17:28) הסבר: מי התחתון של נה"י דאבא?
(1:21:25) דף תתקיח טור ב "וכבר נתבאר"
(1:23:15) דף תתקיח טור ב "אורות שלהם"
 
125
55 (00:10) הסבר:
(03:25) דף  תתקיא טור ב "ולפיכך יש"
(06:09) הסבר: הבחן בין פרצופי אצילות למעלה ולמטה מחזה / טבור דא"ק
(07:00) דף תתקיב טור א "אמנם הן"
(10:30) הסבר: בזמן אחוריים לאו"א ד' ספירות ולישסו"ת ה' ספירות
(12:07) דף תתקיב למעלה אות פ
(13:45) דף תתקיב טור ב אות פ
(16:55) דף תתקיג למעלה אות פא
(17:29) דף תתקיג טור א אות פא
(18:30) דף תתקיג למעלה אות פב
(19:19) דף תתקיג טור ב אות פב
(20:50) הסבר: פרצוף התבונה באצילות
(25:00) דף תתקיג למעלה אות פג
(26:20) דף תתקיג טור ב אות פג
(29:55) הסבר: כשעליון מעלה אח"פ שלו דבוקים בו גו"ע של התחתון
 
126
56 (00:10) הסבר: מקום הצמצום בהשוואה למלכות דטבור
(02:00) הסבר:  מתי מותר לאדם להכניס עצמו בנסיון ומתי לא
(03:17) הסבר: למטה מטבור - לא רוצה להכניס עצמו בנסיון
(05:22) הסבר: מדוע במקום שחכמה יכולה לבוא חסדים לא יכולים לבוא?
(06:49) הסבר: אדם  צריך לקיים מצוות אי אכילת חזיר - מעקב את עצמו כשרוצה לקבל
(08:30)  הסבר: משה הסתיר את פניו זכה לתמונת השם יביט
(10:00) הסבר: עובר מראשות עצמו לראשות בעל הבית
(10:20) דף תתקיד למעלה אות פד
(11:00) הסבר: א"א רצה להתלבש ע"י זו"ן - מאיזה זו"ן מדברים?
בעולם הנקודים נולדה נקבה ובעולם אצילות הזכר - מה פירוש הדבר?
מדוע לאחר שנולדו ז' מלכים נולד מלך השמיני הנקרא הדר יסוד הרי הוא בא לאחר מלכות?
(12:15) דף תתקיז טור א "והנך מוצא"
(16:05) דף תתקיז טור א "והנך מוצא"
(18:11) דף תתקיז טור א "וע"כ מצרף"
(19:50) דף תתקיז טור ב "גם תבין"
(21:53) הסבר: מה הפירוש שבצמצום ב' יצאו זו"ן למטה מפרסא?
(23:44) דף תתקיז טור ב "נתבאר שהם"
(24:58) הסבר:
(32:22) דף תתקיז טור ב "גם תבין"
(37:23) הסבר: התיקון
(45:12) הסבר: לשם מה היה צריך צמצום ב'?
(50:39) דף תתקיז טור ב "הרי שכל"
(54:54) הסבר: מתי גומרים התיקון
(55:34) דף תתקיד למעלה אות פד
(57:16) הסבר:
(58:20) דף תתקיח למעלה אות פה
(59:08) דף תתקיז טור ב אות פד
(1:00:34) דף תתקיח טור א "אמנם דברי"
 
127
57 (00:15) דף תתקיט טור ב "והנה ממש"
(03:15) הסבר:
(06:00) הסבר: 
(08:05) דף תתקיט טור ב "והנה ממש"
(09:00) הסבר: מדוע אומרים שמי שצריך שז"א ילביש אותו הוא א"א? כפי שנקודים ממלאים נה"י דא"ק , כאן ישסו"ת משתף נה"י דא"א
(12:43) הסבר:
(21:30) דף תתקיט טור א "ונודע שעיקר"
(24:30) דף תתקיט טור א "ולפיכך אחר"
(28:48) הסבר: העלה מבי"ע את ב' שלישים תחתונים שלו
(31:36) הסבר מפורט:  מהו העניין שב' שלישים תתאין דנה"י דא"ק הוא שורש הזו"ן שממנו יצאו ז' המלכים שנשברו
(45:45) חלק ט' דף תתיג  אות א - עניין שאח"פ דעליון מעלים גו"ע דתחתון
(47:50) הסבר: אח"פ דעליון ירד לתחתון
(48:48) הסבר: עולם הזה נקרא מלכות דצמצום א'
(49:55) הסבר: כתר דא"ק , קו, בכח-ראש, בפועל-גוף, ראש תוך סוף, מלכות דסוף נקראת נקודה דעולם הזה
(54:00) הסבר: מלכות עלתה לבינה, נקודות דס"ג ירדו להתחבר בסוף דגלגלתא וז"ת דבינה רצו לקבל מה שהם וויתרו
(57:00) הסבר: התחלק  המקום מטבור ולמאה דא"ק לשתי בחינות: פרסא ולמעלה - כלים דהשפעה ופרסא ולמטה שרוצים לקבל
(57:30) הסבר: נקודה דעולם הבא ונקודה דעולם הזה, יצא בי"ע דקדושה במקום חלל הפנוי.
(1:00:40) דף תתיג טור א "ההבדל הזה"
(1:02:40) דף תתיג טור א  "וע"כ יצאו"
(1:03:10) דף תתיג טור א אות א
(1:07:25) דף תתיג טור א "בי"ע דפרודא"
(1:08:45) הסבר: אח"פ דראש ירדו לגו"ע דתוך, אח"פ דתוך נפלו לגו"ע דסוף
(1:10:27) הסבר: אח"פ דסוף נעשו מקום בי"ע
(1:10:40) הסבר: מדוע בעולם הנקודים נעשה מנקודה אחת עשר נקודות
(1:14:43) הסבר: הבדל בין אצילות לניקודים
(1:17:00) הסבר: באצילות י' כלים ובנקודים בקטנות י' כלים ובגדלות נתבטלו
(1:17:35) דף תתיג טור ב "אח"פ למדרגתם"
(1:19:35) דף תתיג טור ב "אחר ההשבה"
(1:20:30) הסבר:  מדוע באח"פ דראש הייתה ירידה ובגו"ע דתוך לא
(1:22:53) דף תתיד טור א "ולפיכך נבחנים"
(1:24:00) דף תתיד טור א אות ג
(1:24:45) הסבר: מי מעלה החיסרון של התחתון? החיסרון של העליון
(1:25:37) דף תתיד טור א אות ג
(1:25:53) הסבר: מדוע גו"ע נקרא מ"ן ואח"פ נקרא רק כלי מעלה מ"ן
(1:27:38) הסבר: אם העליון כחפץ חסד בשביל מה צריך להעלות אח"פ?
 
128
58 (00:30) הסבר: טבור,
(08:20) הסבר: קו אחד , ב' קווים
(21:30) הסבר: הארת כלים
(26:34) הסבר: 
(32:10) דף תתקטו טור ב "וע"כ באצילות"
(32:40) הסבר: סיום אחד, ב' סיומים
(37:20) דף תתקטז טור א "ועם זה"
(40:28) הסבר: בעולם הנקודים נולדה הנקבה תחילה באצילות הזכר
(44:40) דף תתקטז טור א "ועם זה"
(46:10) דף תתקטז טור ב "יש כאן"
(55:03) דף תתקטז טור ב "וזכור היטב"
(57:58) דף תתקטז טור ב "הוא במקום"
 
129
59 (00:07) הסבר:  בעולם הנקודים נולדה הנקבה תחילה באצילות הזכר
(03:25) הסבר: אות פד דף תתקיד
(05:38) הסבר ז' פנים אדם גימטריה שט"ו
(06:00)  דף תתקיד טור ב "ודע, כי"
(08:40) הסבר: נתערבה המלכות בכל עשר ספירות עד נקבי עיניים, מדוע רק אח"פ יוצא מהמדרגה ולא הכול?
(10:17) הסבר: הסיומים בצמצום ב'
(11:43) דף תתקיד טור ב "ויצאו אח"פ"
(15:42) הסבר: באות פד אומר הרב שהוא רוצה לבאר עניין אריך אנפין
(16:47) דף תתקיד טור א אות יד
(22:47) הסבר: סולם המדרגות לא משתנה , כיצד אומרים שאו"א עלו לחג"ת דא"א
(28:38) הסבר: מה הרוויח ז"א שב' שלישין תתאין דעתיק שהיו בבריאה עלו
(39:20) הסבר: כל הפרצופים שנוצרו מא"א ולמטה כשנולדו צריכים לרדת לבי"ע
(40:00) חלק ח' דף תרלז טור ב  "וראוי שתדע"
(42:30)  חלק ח' דף תרמב למעלה
(44:00) הסבר: פרצוף עתיק יצא על רשימות גוף דניקודים שירדו לבי"ע
(48:12) כל תחתון יוצא מפה ולמטה דעליון והפה של ג"ר דניקודים לא ירד
(56:00)  דף תתקטו טור ב "וע"כ באצילות"
 
130
60 (00:10) ה
(00:23) דף תתקטו טור א "שפירושו שבאו"
(04:33) דף תתקטו טור א "ונודע, שגם"
(19:45) דף תתקטו טור ב "והנך מוצא"
(22:03) הסבר:
(23:11) דף תתקטו טור ב "וע"כ באצילות"
(28:28) דף תתקיד טור א אות פד
(31:19) דף תתקיד טור ב "ודע, כי"
(36:00) דף תתקטו טור א "ועד"ז היתה"
(39:15) דף תתקטו טור א "ונודע, שגם"
(44:23) דף תתקטו טור א "ונודע, שגם"
(46:13) הסבר: ז"ת דבינה בצמצום ב'
(48:20) דף תתקטו טור ב "שלו, ועל כן"
(50:00) הסבר:
(56:20) הסבר: פרצוף שערות
 
131
61 (00:14) הסבר: היה צריך לאמר ש א"א העלה נה"י שלו מדוע אומרים שעתיק העלה?
(03:48) דף תתקיח למעלה אות פה
(04:53) דף תתקיט למעלה אות פו
(10:44) דף תתקיט למעלה אות פו
(14:57) הסבר: הלבשת עתיק וא"א על ניקודים
(16:38) דף תתקיד למעלה אות פד
(17:00) הסבר: מדוע יוצאים עליון ותחתון ומדוע צריך עליות
(18:35) דף תתקיד טור א אות פד
(26:30) דף תתקיד טור ב "ודע, כי"
(38:35) הסבר: מהי הסיבה שלומדים בעיקר ז"א ונוקבא?, באיזה ז"א ונוקבא מדובר?,  בניקודים נולדה נקבה תחילה ובאצילות הזכר, מדוע מלך השמיני זו"ן דאצילות  ומדלג על ג"ר דאצילות?
(38:25) דף תתקיד טור ב "ודע, כי"
(44:23) דף תתקטו  טור א "ועד"ז היתה"
(53:25) דף תתקטו טור א "ונודע, שגם"
 
132
62 (00:20) הסבר: הזדככות המסך
(02:30) הסבר: הבדל בין תגין ואותיות
(11:17) חלק ג' דף רא תשובה קסח
(24:35)  דף תתקיד למעלה אות פד
(27:16) הסבר:  רצה לתקן זו"ן
(30:13) דף תתקיד טור ב "ודע, כי"
(37:39) דף תתקיד טור ב "ודע, כי"
(54:27) דף תתקטו טור א "ועד"ז הייתה"
(59:54) דף תתקטו טור א "ונודע, שגם"
(1:01:11) הסבר: קו אחד
 
133
63 (00:14) הסבר:
(01:40) דף תתקיא טור ב "ונודע, שכל"
(06:05) דף תתקיא טור ב "ונודע, שכל"
(10:19) הסבר:
(14:35) דף תתקיא טור ב "ולפיכך יש"
(17:40) הסבר:
(28:10) דף תתקיא טור ב "ולפיכך יש"
(32:15) דף תתקיב טור א "אמנם הן"
(35:26) דף תתקיב טור א "אמנם הן"
(36:36) הסבר:
(44:05) הסבר: מקבל מבחינה שכנגדו
(51:00) הסבר: מקבל מבחינה שכנגדו
 
134
64 (00:14) הסבר: צמצום ב'  ג' קווים
(03:20) דף תתקטו טור א  "כבזמן שהם"
(04:04) דף תתקטו טור א "ונודע, שגם"
(09:01) דף תתקטו טור ב "והנך מוצא"
(10:10) הסבר: סיכום
(11:18) חזרה: דף תתקיד טור א אות פד
(19:43) דף תתקטו  טור ב "וע"כ באצילות"
(27:53) הסבר:
(56:30) הסבר:
 
135
65 (00:15) הסבר: חזרה
(10:43) דף  תתקטז טור א "שהספיק להגביה"
(14:39) הסבר: עניין של תיקון קווים
(24:18) דף תתקטז טור א "מסתיימים בשליש"
(27:10) דף תתקטז טור א "של הנקודים"
(31:35) דף תתקטז טור א "נהי"מ. אמנם"
(33:20) הסבר: מדוע נקרא עולם התיקון
(  דף תתקטז טור א "נהי"מ. אמנם"
(36:40) דף תתקטז טור א "ולפיכך כל"
(38:40) הסבר: או"א עילאין מסתיימים על התפראת?
(43:30) חזרה:  מתקנים באצילות רק שני קווים - קו אמצעי רק במ"ה
(44:44) דף תתקטז טור א "ועם זה תבין"
(59:40) דף תתקטז טור א "ועם זה תבין"
 
136
66 (00:10)
(02:11) דף תתקטז טור א "ועם זה תבין"
(04:30) דף תתקטז טור ב "דאצילות חסרי"
(06:40) הסבר:  תיקון קוים, נקבה, זכר, קו אמצעי
(18:00) הסבר: מדוע  נקרא עולם הנקודים נקבה?
(19:15) הסבר: מה החיסרון כשאין שם אור הזכר - זה בזמן הגדלות גורם שבירה
(20:48) דף תתקטז טור א "ועם זה תבין"
(25:36) חזרה: 
(27:06) הסבר: ע"י צמצום ב' נעשו שני סיומים 
(29:15) דף תתקטז טור ב "וזכור היטב"
(31:36) הסבר: קו אחד , ב' קווין
(34:09) הסבר: מדוע מלכות עומדת בבינה ולא למשל בכתר?
(49:09) הסבר: מה הכוונה בסיום רגלין
(50:10) דף תתקטז טור ב "במקום הטבור"
(52:06) הסבר:
(53:00) דף תתקיז טור א "ועתה תבין"
(57:43) הסבר: מדידה של נה"י דא"ק
 
137
67 (00:08) דף תתקיז טור א "גם הם"
(01:23) דף תתקיז טור א "ועתה תבין"
(04:50) דף תתקיז טור א "הדר מלך"
(11:25) דף תתקיז טור א "ועתה תבין"
(14:08) דף תתקיז טור א "בחינת קו"
(20:24) דף תתקיז טור א "והנך מוצא"
(25:09) דף תתקיז טור א "וע"כ מצרף"
(26:39) דף תתקיז  טור ב "גם תבין"
(26:39) דף תתקיז  טור ב "גם תבין"
(36:25) דף תתקיד למעלה אות פד
(42:30) דף  תתקיז טור ב פד)
(45:14) דף תתקיח למעלה אות פה
(47:42) דף  תתקיט למעלה אות פו
(51:10) דף תתקכ למעלה אות פז
(53:44) דף תתקכ למעלה אות פח
(54:16) דף תתקכ למעלה אות פט
(56:50) דף  תתקיז טור ב פד)
(57:47) דף תתקיח טור א  "אמנם דברי"
(1:01:10)  סוף
 
138
68 (00:34) דף תתיז טור א אות ח
(02:20) הסבר:
(16:40) דף תתקיח טור ב "וכבר נתבאר"
(19:54) דף תתקיח טור ב "וכבר נתבאר"
(20:50) הסבר: ב' שלישים תתאין שירדו לבי"ע
(33:14) הסבר:  תפקיד ז"א דנקודים וזו"ן דאצילות להעלות הב"ש תחתונים דנה"י דא"ק
(41:13) דף תתקיח טור ב "וכבר נתבאר"
(44:35) סיכום:
(45:45) דף תתקיח טור ב "וכבר נתבאר"
(46:10) הסבר:  שאלה את מי הוא קורא נה"י דא"ק - ש ב' שלישים שלו נפלו לבי"ע?
 
139

 

ק

 

 
 

השתנה לאחרונה: 13/11/19