קבלה מהמקור

האדמו"ר ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מלמד קבלה

 

 

ר' יהודה אשלג (בעל הסולם)

ספרי קבלה להורדה ושיעורי קבלה מוקלטים מפיהם של מקובלים ברמות הגבוהות ביותר

ר' ברוך אשלג בנו וממשיך דרכו


פתיחה לחכמת הקבלה | עץ החיים | תלמוד עשר הספירות | ספר הזהר | הקלטות שיעורי בעל הסולם

בית שער הכונות | ספר האילן הקדוש | מאמרים אגרות - ר' יהודה אשלג (בעל הסולם) | מילון ערכים בקבלה

מאמרים אגרות - ר' ברוך שלום אשלג (רב"ש) | הרב"ש שר

אלבום תמונות בעל הסולם והרב"ש | ספר עמק המלך 

 

הורדת התוכנה לקריאת מסמכי pdf (לבחור שפה עברית)

  

תלמוד עשר הספירות - חלק תשיעי: זווגי הספירות

חלק תשיעי (pdf)       

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מקום השיעור מס' השיעור מקום השיעור
1 א

(00:00) דף תשלא אות א למעלה
(08:55) דף תשלא אות א למטה
 - דף תשלב טור א (סוף אות א)

36

(00:00) פרצוף המלכות
(31:00) דף תשסט אות נג למעלה

1 ב

(00:25) דף תשלד אות ה' למעלה
(03:18) דף תשלב אות ג  למעלה
(09:58)  דף תשלב טור ב אות ג
(11:58)  חלק ח תשובה פ
(23:05)  דף תשלג טור א "עניין תמידי"
(29:09) דף תשלג טור א "שכל הכחות"
(31:23) דף תשלג טור א "ויוצא לנו מזה"
(38:03) דף תשלג טור ב "שלמטה ממנה"
(40:28)  דף תשלג טור ב "וכלל הב' "
(43:55) דף תשלד טור א "ועם ב' "
(46:50) דף תשלד טור א "וזה אמרו "
(51:00) דף תשלו טור א "והנה נתבאר"
(52:38) דף תשלד טור א "ועם הכלל הב' "
(1:06:45) דף  תשלה  טור א "והנה תחלת"
(1:11:25) דף תשלה אות ו למעלה
(1:14:25) הקדמה לאות ו
(1:17:13) דף תשלה טור ב אות ו
(1:24:56)דף תשלה טור ב "ויש אמנם"
(1:31:10) דף תשלו טור א  "והנה נתבאר"

38

(00:00) דף תתלו פרוש המילות:  נב "חצי שיעור ו'"
(02:40) ג' פרצופים: חיצון תיכון פנימי
(09:00) נה "טפה" 
(10:40) נו "טפת אודם" 
(19:20) נח "יוד נקודות"
(20:00) נט "יין המשמח" 
(23:50) ס "יין מתהפך לדם" 
(30:10) סא "ירושלים" 
(31:05) סב "כלי המעלה מ"ן"
(37:50) סג "כ"ב אותיות"
(44:25) סד "כ"ז אותיות" 
(50:10) סה "מדת היסוד" 
(55:10) סו "מדת הת"ת"
(1:04:50) סז "מחיצות"
(1:21:55) סט "מ"ן" 

2

(00:30)  חזרה אות ו
(07:10) דף תשלה אות ו למעלה "אמנם בתחלה בפעם"  
(07:50)
דף תשלו טור ב "המ"ן נעשה"
(28:40)  דף תשלו טור ב "בפעם שנית"
(1:00:20) דף תשלז טור א  " או"א. כי"
(1:04:10)  דף תשלז טור א  "בבטן אמא"
(1:23:10) דף תשלז טור ב "חזרו הם"
 

41

(00:20) הקדמה
(4:45) דף תשפו טור ב "וזה אמרו" 
(34:10) דף תשפד טור ב' שורה ראשונה
(41:00) דף תתמב פירוש המילות:  צב "צלם"
(43:20) צג "צלע" 
(45:30) צד "קיסטא דחיותא" 
(47:50) צה "קצת חיות" 
(50:50) צח "רוחא דשדי בגווה"
(1:1:00) ק "רי"ו" 
(1:6:25) קב "שינה" 
(1:6:50) קג "שליש מדת היסוד" 
(1:12:45) קד "שמרי יין"
(1:19:05) לד "ה' דמים טהורים" 
(1:26:10) חזרה ל  קד
(1:27:00) קה "שש נקודות"

3

(00:20) הקדמה
(00:46) דף תשלא טור א' למטה "הכר נוקבא בפרטות"
(06:03) חלק טז תשובה לו
(08:10) חלק טז תשובה מה "גילוי לבחינת נקבה"
(17:00) דף תשלב טור א "מאליו סליק" 
(19:35)  דף תשלב טור א אות ב
(22:35)  דף תשלב אות ג למעלה
(42:50)  הקדמה לאות ג
(45:35) חלק טז תשובה לו
(48:12) חלק טז תשובה מה

(52:00) חלק טז תשובה קסז
(54:23) חלק יג דף אשצ טור א
(1:12:35) דף תשלב אות ג למעלה
(1:25:08) דף תשלד אות ד למעלה
(1:27:16)  דף תשלד אות ה למעלה

42

(00:00) הקדמה - עירוב מלכות ובינה עד אדם הראשון, זווג ע"ב ס"ג תיקון הכלים 
(16:30) דף תשעט אות סט למעלה
(38:30) דף תשפא אור פנימי אות עג

4

(00:00) חזרה
(04:20) דף תשלד סוף טור ב "יורד אור"
(26:10)   דף תשלה טור א "והנה תחילת"
(39:45)  דף תשלה אות ו למעלה
(1:11:22) דף תשלה טור ב  אות ו
(1:13:05) דף תשלה טור ב "ויש אמנם"

43

(00:00) דף תתלב פרוש המלות: מ "ז' זמנים דנוקבא"

5

(00:48) דף תשעג טור א "הע"ס במדתו"
(06:55) דף תשעג טור א "להשמיענו, "
(10:03)  דף תשעג אות סב למעלה
(40:05) דף תשעד אות סג למעלה
(41:23) דף תשעד אות סד למעלה
()
 - דף תשעה טור א' בסוף

44

(13:00) דף תתיד בסתכלות פנימית טור ב באמצע 
(20:10) דף תתיד אות ג
(23:00) אות ד בהתחלה
(30:50) דף תתטו אות ד פיסקא אחרונה
(33:55) דף תתטו אות ה
(41:45) דף תתו אות קג למעלה

6

דף תשעו אות סה למעלה -  דף תשעט אות סח למעלה

45

(00:00) דף תתיז הסתכלות פנימית: הקדמה לאות ח
(16:28) אות ח
(57:30) אות ט
(1:24:20) אות י

7

דף תשעו טור ב למטה -  דף תשעח טור א באמצע

46

(01:00) דף תשעה טור ב "ולפיכך, לא התחיל"  - דף תשעז טור א למעלה

8 א

שיחה על עבודת ה' (רוב השיעור),  דף תשלד טור ב'

49

מ"ן ונסירה -
(14:40) דף תרח אות יז למעלה
(30:30) דף תתט אות קו למעלה
(57:10) דף תתי אות קז למעלה
(1:17:40) דף תתי אות קח למטה

8 ב

דף תשלו טור ב למעלה - דף תשמב אות יא למעלה

50 (00:00) דף תתיג הסתכלות פנימית אות א (54:50) דף תתו אות קג למעלה
9

(8:20) דף תתיח הסתכלות פנימית טור א למעלה ', דף תתנ תשובה קיח,  הסבר עניינים שונים,  תשובה קכא, קכב

52

(4:20) דף תשצא טור ב "וזס"ה כי לא" 
(16:20) דף תשצב טור א
(28:10) טור ב
(35:10) דף תשצג טור א למטה
(38:20) טור ב באמצע
(42:10) דף תשצד טור א למעלה

10 א

דף תתי טור ב', דף תתח טור ב' "הנסירה", דף תתיא טור ב "תשמ"ב", 
(33:10) דף תמ הסתכלות פנימית חלק ו' אות א, ד , ה,
(1:24) דף תתיא אות קט למעלה

54

(00:00) דף תתלה שאלה מח "חיצוניות" (24:50) מט "חלק מרוחא קדמאה"  
(30:30) נ  "חסדים דמ"ה דמ"ה " 
(37:50) שאלה נא "חסדים דמ"ה דב"ן" 
(39:00) שאלה עא "מנצפ"ך א'"

10 ב

דף תשסז טור א' למעלה - דף תשסט אות נג למעלה

55

(50:28) דף תתיג  הסתכלות פנימית אות א

11

דף תשמ אות ט למעלה, דף תשלח אות ח למעלה - דף תשמד טור א

56

(00:00) מתי לימוד שלא לשמה מביא לשמה
(15:00) מה זה אמונה
(19:00) חזרה ללימוד
(23:00) דף תשפט טור א למטה 
(24:30) טור ב למטה
(31:20) דף תשצ  טור א באמצע
(1:00:50) דף תשצא טור א למעלה
(1:20:15) טור ב למעלהס

12

דף תתיד הסתכלות פנימית אותיות: ג - ו

57

(00:00) שלבי ההסתר
(13:20) מדוע יש הסתרה
(19:00) אדם שרואה שלא יכול להשפיע הוא בדיוק במצב הנכון, ויש רק לבקש עזרה
(23:00) דף תשלא אות א למעלה
(26:18) דף תשלב טור ב אות ג למטה
(52:00) דף תשלד טור ב למעלה
(1:05:00) דף תשלד טור ב באמצע
(1:13:35) דף תשלג טור ב למטה
(1:26:00) דף תשלד טור א למטה

13

עיקר הקלטת שיחה על עבודת ה'

59

(00:00) דף תתמז עניין קז
(9:40) דף תתמז עניין קח
(11:50) דף תתמז עניין קט    
(40:10) דף תתמט עניין קיג

14

הקלטה אחרת של קלטת 12: דף תתיד הסתכלות פנימית אותיות: ג - ו

60

(2:10) דף תתלו תשוובת: נו, נז
(15:35) דף תתכג תשובה ב
(18:50) דף תתמב תשובה צח
(32:40) תשובות מא, עז, ג 
(44:50) תשובה ד
(52:40) תשובה ה
(59:00) תשובה ז

16

דף תשפז טור א למעלה, 
(1:07)
חלק טו דף תש"ל אות פג למעלה - דף תשלב טור א

61

(00:00) דף תשפח טור ב
(13:30) דף תשצ טור א באמצע
(29:35) דף תשצב טור א באמצע
(47:00) דף תשצג טור א באמצע
(51:10) דף תשצד טור א
(1:8:30) דף תשצד טור ב למעלה

16 א

דף תשמז אות יט למעלה - דף תשנ טור ב

62

(00:00) דף תתכג תשובה ג
(1:40) תשובה ד
(2:35) תשובה ה
(3:35) תשובה ו
(7:30) תשובה ז
(8:30) תשובה ח
(9:28) תשובה ט
(18:45) דף תתכד תשובה י
(30:50) תשובה יא
(39:30) דף תתכה תשובה יג

17

דף תשמד אות יג למעלה - דף תשמז אות יט למעלה

100

(00:00) דף תתו טור ב
(1:17:00) תשובה א
(1:19:00) תשובה ב

18

דף תתלה תשובות: מא, מב, מג, מו, מח, מט, נ, נא, נב, נו, נח, סב, סג, סד, סה, סו, סז, סט

101

(00:00) דף תתב אות ק למעלה

19

דף תשנ טור א' למטה, דף תשמו טור ב' "שפירושם" - דף תשמח טור ב באמצע, תשובות (דף תתכג): ב, ה, צח,  - ממשיך  עד דף תשנ טור א'

102 א

(2:15) דף תתו טור ב למעלה
(28:20) טור ב למטה "וזה אמרו" 
(42:40) טור ב למעלה "הנסירה" 

20

דף תשצח טור א למטה - דף תתב טור ב' באמצע

102 ב

(1:20) דף תשצו טור א למטה 
(30:30) דף תשצח טור א

21

דף תתנב תשובה: קכב, קכג, קכד, קכה, קכו, קכז, קל,

103

(02:10) דף תתג אות קא למעלה
(9:50) דף תתמב תשובה צח
(13:15) דף תתכד תשובה יא
(15:00) דף תתכו טור א שורה רביעית מלמעלה
(22:37) שיחה על עבודת ה'
(32:25) דף תתד טור ב באמצע
(46:40) הקדמה ודף תתה אות קב למעלה

22

שיחה על השגה רוחנית, דף תשעז אות סז למעלה - תשובה כד, דף תשעט, שאלות: ג, ד, תשעח (שורה אחרונה),  תשובה כד, דף תשעט סוף אות סח למטה.

104

(00:00) דף תשעד אות סד למעלה
(22:00) דף תשעה טור א באמצע
(27:30) טור ב באמצע
(54:30) דף תשעו אות סה למעלה

23

דף תשנט אות לט, שאלה יא, יב, כח

105

(2:30) דף תתז טור א למטה 
(25:00) דף תתח אות קה למעלה

24

דף תשפג אות עז למעלה - דף תשפז טור א למעלה

106

(19:15) דף תתב טור ב למטה
(26:10) דף תתג טור ב למעלה

25

תשובה כח: דף תתכט טור א' למעלה

107

(00:00) דף תשעט אות ע למעלה
(1:00) דף תשפ אות עא למעלה
(2:19) דף תשפ אות עב למעלה
(11:05) דף תשפ אות עב למעלה
(33:20) דף תריח טור א

26

(21:50) דף תשסה טור ב, שיחה: מלכות, בינה, ז"ת דבינה,  עלית מלכות לבינה, צמצום ב', הבדל בין מסכים, מלכות שקיבלה מסך בחינה ב' - בינה, התחלקות בינה לג"ר וז"ת, בינה דאור ישר, ישסו"ת באצילות פרצוף נפרד מבינה,
(1:4:40) דף תשסו למעלה: ההבדל בין ב' קוים ו ג' קוים,
(1:17:00) דף תשסו אות נ' למעלה

108

(00:00, 12:20) דף תשלד טור א למטה
(29:20) עליית מן אצל התלמיד 
(44:20) דף תשלד טור ב למטה

27

הסתכלות פנימית: אות יא דף תתיח טור א' באמצע,
(12:35) אות יב,
(1:03:40) אות יד

109

(00:00) דף תשסז טור א למעלה
(6:20) חזרה על צמצום ב'
(25:35) דף תשסז טור א למעלה "דהיינו" 89ןםך
(37:40) דף תשסח אות נא

28

(1:48) דף תשסב אות מו למעלה 
(14:55) דף תשסח אות נא למעלה
(1:00:14) דף תשסט אות נב למטה 
(1:23:55) אות נג

110

(1:15) דף תתיג הסתכלות פנימית אות א
(16:41) טור ב "ואע"פ"  
(21:27) הסבר על "עולם הזה"
(41:00) דף תתיד אות ב

29

(9:15) תשובה כח "דלת וציר א" דף תתכט טור ב' באמצע
(29:20) טור ב למטה,
(46:50) דף תתל תשובה כט "דלת וציר ב'"
(1:18:40) תשובה ל  "דם נדת"

111

(00:00) דף תתכג תשובה ט

30

(5:30) דף תשצו טור א למטה
(11:00) טור ב למטה
(21:00) דף תשצז טור א באמצען
(47:40) טור ב באמצע "גם" 
(1:06:30) טור ב למטה "הפרצופים" 
(1:15:10) דך תשצח טור א למטה "וזה שממשיך"

116

(9:12) דף תשפג אות עח למעלה
(10:10)
דף תשפה טור א באמצע
(37:50) דף תשפג אות עח למטה

31

(00:21) דף תתלח תשובה סט
(06:00) דף תתלט טור א למעלה "ויש ע"כ להבחין"
(12:00) דף תתד טור ב למטה "וזה אמרו"
(17:40) דף תתה אות קב למעלה
(40:00) דף תתו אות קג למעלה

117

(00:00) עבודת ה' - סגולה, משלא לשמה בא לשמה, אהבת הזולת
(27:35) דף תשלז טור ב באמצע
(32:14) דף תשלח אות ז למעלה
(51:15) אות ז למטה

32

(00:00) שינה ועלית מ"ן
(24:40) עולמות בי"ע דקדושה

118

(00:20) דף תתנו תשובה קמא
(12:08) דף תשפג אות עח

33

(25:00) דף תתטז הסתכלות פנימית אות ו
(28:30) אות ז (45:39) דף תתיט אות יד

122

(2:56) דף תשלא אות א למעלה
(7:25) דף תשלב אות ב למעלה
(25:00) דף תשלב אות ב למטה
(1:10:25) שיחה עבודת ה': הסתרים

34

(00:00) דף תשעט אות סט למעלה
(18:40) עבודת ה'
(40:00) עבודת ה' וכיצד ללמוד בחברה

129

(00:00) דף תשסט אות נג למטה
(6:00) דף תשעה אות נד למעלה 
(27:00) דף תשעה אות נו למעלה
(35:40) דף תשעא אות נז למעלה
(36:30) דף תשעא אות נח למעלה
(51:15) דף תשעא אות נח למטה
(52:20) דף תשעב אות סא למטה
(1:16:00) דף תשעג אות סב למטה

 

ק

 

 
 

השתנה לאחרונה: 10/09/19