קבלה מהמקור

האדמו"ר ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מלמד קבלה

 

 

ר' יהודה אשלג (בעל הסולם)

ספרי קבלה להורדה ושיעורי קבלה מוקלטים מפיהם של מקובלים ברמות הגבוהות ביותר

ר' ברוך אשלג בנו וממשיך דרכו


פתיחה לחכמת הקבלה | עץ החיים | תלמוד עשר הספירות | ספר הזהר | הקלטות שיעורי בעל הסולם

בית שער הכונות | ספר האילן הקדוש | מאמרים אגרות - ר' יהודה אשלג (בעל הסולם) | מילון ערכים בקבלה

מאמרים אגרות - ר' ברוך שלום אשלג (רב"ש) | הרב"ש שר

אלבום תמונות בעל הסולם והרב"ש | ספר עמק המלך 

 

הורדת התוכנה לקריאת מסמכי pdf (לבחור שפה עברית)

  

תלמוד עשר הספירות - חלק שמיני: עשר הספירות של עולם האצילות

 

 

חלק שמיני (pdf)

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מקום השיעור מס' השיעור מקום השיעור
1 א

(00:00) הקדמה: א"ק, נקודות דס"ג ממלאים כלים של גלגלתא, צמצום ב', ג"ר ז"ת דבינה
(30:00) יציאה לחוץ וצמצום הבינה, ג' ראשים של צמצום ב, הקטנות דעולם הנקודים
(55:40)

45

(00:00) חזרה
(07:53) דף תרמ טור א "נתלבשו ב ז'"
(16:11) אות יט -מיקום?
(17:30) רעש
(19:00) המשך
(21:57) אות יב -מיקום?

1 ב

(00:00) הכלים שנפלו ממלך הדעת
(17:00)
דף תקצט אות א למעלה
(18:40) דף תקצט א למטה
(21:20) דף תקצט טור א "גזר והעלה" 
(33:30) דף תקצט אות ב למעלה

46

(00:00) הקדמה: אמונה-צדקה תורה-מתנה
(06:55) דף תרמה טור א' "ואע"פ שהם"
(10:50) דף תרמה טור ב "ונתבאר לעיל"
(12:20) דף תרמה טור ב "וזה אמרו"
(35:09) דף תרמד אות מז למעלה 
(36:15) הקדמה: מזה דעת
(1:04:13)  דף תרמה טור א "ובזה תבין"  
(1:06:05) דף תרמה טור א "ואע"פ שהם" 
(1:11:24) דף תרמה טור ב "ונתבאר לעיל"
(1:24:35) דף תרמו טור א "והנה נתבאר"
(1:27:05) דף תרמו טור א "גם נתבאר"

1 ג

(00:00)  ראשים דניקודים 
(02:10) צמצום ב
(03:10) קטנות
(04:10) ירידת ה תתאה מהעיניים
(05:20) נקודות דס"ג נכלל מרשימות גלגלתא אבל רק ג דעוביות ד דהתלבשות
(06:30) למעלה/למטה מטבור 
(12:30)  הזדככות המסך
(21:50) נקודות
(23:20) רשימות שנשארו מהזדככות
(26:10) נקודות דס"ג יורדות מתחת לטבור

47

(00:00) חזרה: מה לקחו עתיק א"א מב"ן - חד פרצוף,  או"א - זכר ונקבה
(16:20) דף תרלט טור א' "והנה נתבאר"
(16:55) "ובזה תבין" (19:20) "והנך מוצא"
(20:33) דף תרלט טור ב "וזה אמרו"
(22:50) דף תרלט אות מג למעלה
(26:02) אות מג למעלה
(36:40) דף תרלט אות מג למטה
(46:10) דוגמא: 4 בחינות 
(47:08) דף תרמ טור א "בו בעתיק"
(52:00)  דף תרמ טור א "ממנו." 
(55:00) דף תרמ טור א "שנתבאר"
(58:40) דף תרמ אות מד למעלה
(1:01:07)דף תרמא אות מה למעלה
(1:03:15) דף תרמ אות מד למטה
(1:07:30) דף תרמ טור ב "ובזה תבין"
(1:08:52) דף תרמא טור א "אמנם לעיל"
(1:10:43) דף תרמא אות מה למעלה
(1:28:00) הסבר: מהו אדם

1 ד

(00:00) ראש ב נכלל ברשימות ד-ג, ירידת ה-תתאה מהעיניים, או"ו גם קיבלו חכמה אבל פנים באחורים, 
(09:50) עניין יציאת ז' המלכים 

48

(00:00) הקדמה
(07:50) דף תרמח אות נב למטה
(13:50) דף תרמח טור ב "וזה אמרו"
(19:50) דף תרמט אות נג למטה
(50:27)  דף תרמט טור ב "מכח הבינה" 
(59:53) דף תרמט טור ב "וזה אמרו" 
(1:01:24) דף תרנ טור א "וזה אמרו"
(1:03:14)
הסבר: כלי פנימי כלי חיצון
(1:17:48)
הסבר מגילת אסתר "והשתיה כדת אין אונס"
(1:20:00) הסבר משה: "מי פתי יסור הנה" 
(1:20:40) מה ההבדל בין מ"ה-ב"ן של עתיק א"א או"א זו"ן
(1:24:23) דף תרנ טור א "וזה אמרו"

2

(00:00) דף תקצט אות א למעלה
(01:40) אות א למטה "להחיות את המתים" 
(15:00) "גזר והעלה מ"ן" 
(22:43) חלק ז' תמג אות ע

(46:00) דף תקצט אות ב למעלה
(54:20) שוב אות ב למעלה
(57:00) דף תקצט אות ב למטה 
(59:20) דף תר טור א "וצריכים לזכור" 
(1:12:30) שוב אות ב למטה
(1:16:50) דף תר טור ב "במקום הבינה"

49

(00:00) דף תרנ טור א' "יורדים"
(04:55) דף תרנ אות נד למעלה 
(25:30) הסבר: "ונתתי לכם מהלכים בין עומדים האלו"   "צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה"  האר"י:"מלכים שמעלים מ"ן לא גורמים לעלית עולמות נשמות כן"
(33:30) דף תרנ אות נד למטה  
(34:28) דף תרנא אות נה-נו למעלה 
(47:20) דף תרנא אות נו למטה 
(51:54) דף תרנא טור א "גם תדע" 
(55:18) הסבר: השתלשלות כלים חדשים וישנים בא"ק ובאצילות וההבדל ביניהם, התבטלות הכלי מול שבירה, פנים אחור ימין ושמאל, כל הפרצופים באים למלא גלגלתא דא"ק ... ועוד
 

3

(00:00) הסבר על חסדים
(05:00) אחוריים באחוריים
(06:00)  פנים באחוריים
(21:20) חלקי או"א דאצילות שהם קומת בינה
(29:15)  דף תקצט אות ב למעלה
(37:20) דף תקצט אות ב למטה 

50

(02:46) הסבר: אור שם מ"ב,  תיקונים רק בזו"ן ולמעלה כבר מתוקן, מחזה ולמעלה מאיר שלמות שם מ"ב, או"א מאיר בהם שם מ"ב מבחינת האורות - שני קוים, ישסו"ת מבחינת הכלים-קו אמצעי - שם מ"ב של אנא בכח 
(13:30) דף תרנא טור ב' "אבל"
(16:33) דף תרנד טור ב "ובאמת כל" 
(17:25) הסבר: ד' זוגות
(26:55) דף תרנד טור ב "ובאמת כל" 
(30:00) הסבר שני
(33:38) דף תרנה טור א "וממקום סיום"
(35:36) הסבר: ההבדל בין אבא לאמא ואמא לישסו"ת למרות שכולם בקומת בינה דמ"ה , שם מ"ב
(49:50) דף תרנה אות ס למעלה  
(1:04:10) חזרה
(1:09:43) דף תרנז אות סב למעלה 
(1:10:26) דף תרנד אות נט למטה
(1:13:09) דף תרנד טור א "ובינה דמ"ה" 
(1:14:30) דף תרנד טור א "וצריך שיהיה" 
(1:16:18) דף תרנד טור ב "זוג ב" 
(1:19:45) דף תרנד טור ב "זוג ג"
(1:20:38) דף תרנד טור ב "זוג ד" 

4

(00:00)  דף תר אות ג למעלה
(01:38) דף תר אות ג למטה
(08:25) דף תרא אות ד למעלה
(06:50) דף תרא אות ד למטה
(20:40) דף תרא אות ה למעלה
(22:25) דף תרא אות ה למטה
(29:50) דף תר טור א "נכתב בצד"
(30:55) דף תרב טור א "ותדע,"
(41:15) דף תרב טור א "וענין זה"
(52:32) דף תרב טור ב "וזה אמרו" 
(1:09:35) דף תרב טור ב "הטעמים דס"ג"
(1:14:30) דף תרג טור א "היוצאים מן"
(1:18:25) דף תרג אות ו למעלה
(1:19:36) דף תרג אות ו למטה 

51

(00:00)  הקדמה לאות סב
(07:54) דף תרנז טור ב' "שניהם בשם"
(13:20) דף תרנז טור ב' "ולפיכך נזהר" 
(17:38) דף תרנח טור א "וזה אמרו" 
(21:13) דף תרנח טור א "והנה לכאורה" 
(22:33) דף תרנח טור ב "וצריכים לזכור" 
(35:32) דף תרנח טור ב "ובזה תבין" 
(43:43) דף תרנט טור א "אמנם כל"
(58:56) דף תרנט טור ב "ובאמור תבין"
(1:23:54 ) דף תרס טור א "והנה המוחין"

5

(00:00) דף תר אות ב למעלה "במקומן"
(01:20) דף תר טור ב "במקום הבינה" 
(05:35) חזרה על ההשתלשלות: אינסוף, צ' ב, עולם הניקודים, האצילות זו"ן
(17:20) דף תר אות ג למעלה
(18:35) דף תר אות ג למטה
(34:30) דף תר טור ב "אך לא נתחברו" 

52

(01:00) דף תרס טור ב' "וכשהתחתונים זכאים" 
(04:04) הסבר: ג' חלוקות
(09:23) דף תרסב טור א "עתה נפתח"
(12:48) דף תרסב טור א "אמנם כאן"  
(17:33) דף תרבס טור ב "היוצא מדברנו"
(18:36) דף תרסג אות סד למעלה
(24:40) דף תרסג אות סד למטה
(29:10) דף תרסג טור א "ועד"ז מ"ה" 
(32:13) דף תרסג אות סה למעלה
(35:03) דף תרסג אות סה למטה 
(38:40) דף שצח  למעלה "ישסו"ת הנ"ל"
(39:44) דף שצט טור א "נולדה הנקבה"
(41:20)  דף תרסג אות סה למטה 
(1:01:12) דף תרסג טור ב "ומה שיצא" 
(1:04:20) דף תרסג טור ב "ולפיכך, מ"ה" 
(1:07:10) דף תרסג אות סה למעלה
(1:13:15)   דף תרסד טור א "הז"א כולו"
(1:19:22) דף תרסד טור ב "וזה אמרו"
 

6

(00:00) דף תרא אות ד למעלה 
(01:25) דף תרא אות ד למטה
(02:25) דף תרא טור א "העלאת מ"ן"
(11:35) דף תרא אות ה למעלה 
(13:40) דף תרא אות ה למטה
(19:04) דף תרב טור א "ותדע, שמכאן" 
(46:30) דף תרב טור א "וענין זה" 

53

(00:42) דף תרסד טור ב "שבהם עתה" 
(01:00) דף תרסד טור ב "וזה אמרו" 
(05:33) דף תרסד אות סו למעלה
(06:20) דף תרסד אות סד למטה
(08:11) דף תרסה אות סז למעלה 
(10:20) דף תרסה אות סז למטה 
(20:24) דף תרסה טור ב "וטעם התחלקות" 
(22:20) דף תרסו טור א "ובזה תשכיל"
(24:56) דף תרסו טור א "ובהנ"ל תבין" 
(25:45)  דף תרסו טור ב "ג' בחינות"
(25:55) דף תרסו אות עא למעלה
(28:32) דף תרסו אות עא למטה  
(37:50) דף תרסז אות עב למעלה 
(40:10) הסבר: זוג א', ב'  
(43:13) דף תרסז אות עב למעלה 
(44:28) דף תרסז אות עג למעלה 
(48:30) דף תרסח אות עד למעלה
(55:41) דף תרסח אות עד למטה
(57:22) דף תרסח טור א "החסדים דב"ן"
(1:06:30) דף תרסח טור ב "נמצא מוחין"
(1:09:48) דף תרסט טור א "ואין קושיא" 
(1:10:50) דף תרסט טור ב "והענין הוא"
(1:12:11) דף תרסט אות עה למעלה
(1:13:20) דף תרע אות עו למעלה
(1:19:58) דף תרעב אות עז למעלה
(1:21:48) דף תרעג אות עח למעלה
(1:22:54) דף תרע אות עו - הקדמה 

7

(00:00) המשך ההסבר של קלטת 6
(16:30) דף תרב טור ב "וזה אמרו"
(23:00) דף תרב טור ב "הטעמים דס"ג" 
(32:00) דף תרג טור א "היוצאים מן"
(37:15) דף תרג אות ו למעלה 
(50:40) דף תרג אות ו למטה 

54

(00:00) דף תרע אות עו - הקדמה
(02:27) דף תרע אות עו למטה
(03:55) דף תרע טור א "ובזה תבין"
(09:14) דף תרע טור א "ויש להבין" 
(18:50) דף תרע טור א "וצריכים להבין" 
(32:19) דף תרע טור ב "והנך מוצא"
(36:00) דף תרע טור ב "ואריך)" 
(39:50) דף תרע טור ב "אלא אחר" 
(50:00) דף תרעא טור א "ובירורים אלו" 
(51:00) דף תרעא טור א "וכבר נתבאר" 
(54:20) דף תרע למעלה
(56:23) דף תרעב אות עז למעלה 
(1:00:48) דף תרעא טור א "ראשו של"
(1:28:30) דף תרעא טור ב "וצריכים לדעת"

8

(00:00) דף תרג טור ב "ואע"פ שענין" 
(18:30) מדוע בי"ע נקרא מתחת לטבור
(24:40) סדר ההתפתחות של הכלי הבריאה יש מאין שהוא מלכות המקבלת השפע העליון
(40:55) איך האור מאיר בלמטה מטבור דא"ק
(58:00) דף תרג טור ב "טנת"א הכוללים"
(58:50) דף תרד טור א "יוצא מן"

55

(00:00) דף תרעא טור ב "דאו"א של"
(01:15) דף תרעא טור ב "וזה אמרו" 
(03:26) דף תרעב טור א "וזה אמרו" 
(04:30) דף תרעב טור ב "וזה אמרו" 
(05:10) דף תרעב אות עז למעלה
(08:51) דף תרעב אות עז למטה
(26:12) דף תרעב טור ב "וזה אמרו"
(27:55) דף תרעג אות עח למעלה
(28:52) דף תרעג אות עט למטה
(34:20) דף תרעג אות עט למטה
(43:23) דף תרעג טור א "וזה אמרו" 
(45:09) דף תרעג טור ב "והטעם שרק"
(52:42) דף תרעד טור א "ולפיכך רק" 
(1:01:00) דף תרעד טור עא "והנה נתבאר"
(1:02:10) דף תרעד טור ב "גרם פגם" 
(1:04:40) דף תרעה טור א "והנה באמת" 
(1:05:35) דף תרעה טור א "באופן," 
(1:10:46) דף תרעד אותיות פ,פא למעלה
(1:15:04) דף תרעה אות פא למטה

9

(00:00) דף תרד טור א "לכתר דכתר" 
(09:30) דף תרד אות ז למעלה
(11:00) דף תרד אות ז למטה 
(11:20) מבוא: הגורם ליציאת מדריגה חדשה
(21:20) דף תרד טור ב "ההשתלשלות הולכת"
(26:10) הסבר נוסף אות ז

56

(00:00) הקדמה: ישראל בגלות בעבודת ה'
(09:20)  חזרה
(31:14) דף תשיג תשובה עח
(49:55) דף תשיד תשובה עט
(50:41) דף תשיד תשובה פ    

10

(00:00) הקדמה
(09:02) דף תרה אות ה למעלה 
(11:00) דף תרה אות ט למעלה
(20:10) דף תרה אות י למעלה
(31:10) דף תרה אות י למטה
(33:30) דף תרה טור ב "וס"ג נעשה"  
(36:00) הסבר: אומרים כבר בקטנות הנקודים  נתקנה נקבה ומצד שני אומרים שרק לאחר השבירה נתקנה נקבה

57

(00:00) הקדמה: עתיק, א"א 
(25:35) דף תרעו אות פב למעלה
(27:33) דף תרעו אות פב למטה
(33:40) - דף תרעז אותיות פג,פד,פה למעלה 
(1:00:48) דף תרעז אות פד למעלה 
(1:01:33) דף תרעז אות פד למטה
(1:10:00) דף תרעז טור ב "דבי"ע קודש"

11

(00:00) הסבר: מדוע אומרים שב' דהתלבשות לא מתפשטת בגוף רק בראש
(06:00) דף תרג למעלה "וזה אור"
(07:10) דף תרג טור ב "טנת"א הכוללים"
(09:08) דף תרד טור א "יוצא מן"
(15:00) דף תרד טור א "וצריכים לזכור"
(35:00) דף תרד אות ז למעלה
(36:10) דף תרד אות ז למטה
(58:48) דף תרה אות י למעלה
(1:18:30) דף תרה אות י למטה
(1:24:28) מה זה : רע גמור, טוב ורע, טוב

58

(00:00) דף תרעט אות פח למעלה
(03:23) דף תרעט אות פח למטה
(06:10) דף תרעט טור ב "ונשמת אדה"ר"
(07:32) דף תרפ טור א "תפלתינו ומצות"
(08:53) דף תרפ טור א "וזה אמרו"
(12:14) הסבר
(21:33) דף תרפ אות פט למעלה
(24:41) הסבר: ההבדל בין שביה"כ בנקודים לחטא דעץ הדעת
(29:03) דף תרפ אות פט למטה
(31:05) משלים על: כל המשפיע משפיע בעב ביותר ומקבל בזך ביותר
(43:43) דף תרפא טור א "הזך יותר"
(44:13) דף תרפא אות צ למעלה
(57:33) דף תרפב אות צא,צב,צג,צד למעלה
(1:02:14) דף תרפב אות צא למטה

13 אין קלטת 59

(קלטת של 3 דקות) דף תרפד טור ב למטה - דף תרפה טור א למעלה

14

(00:00) דף תרח אות יז למטה 
(11:10) דף תרח טור ב "וענין חדשי" 
(23:20) דף תרט אות יח למעלה
(25:40) מבוא לאות יח
(36:00) דף תרט אות יח למטה
(43:55) דף תרי טור א "אור זה" 
(45:40) דף תרי טור א "וצריכים להבין"
(52:45) דף תרי טור ב "ולפיכך אחר"
(58:15) דף תריא טור א "אמנם עדיין"
(1:26:47) דף תריא טור ב "ובאמת היה"

60

(00:00) הסבר
(05:08) הקדמה לדף תרפג אות צב
(06:45)  דף תרפג טור א "ותשכיל כאן"
(13:45) דף תרפג טור ב "והחלוקה הב' "
(44:57) דף תרפד טור א "וחלוקה ה ג'"
(46:24) דף תרפד טור א' "ועם זה" 
(59:07) דף תרפד טור ב "באופן, שכל"

15

(00:00) דף תרט למטה חזרה אות יח אור פנימי 
(22:53)
מבוא לאות יט
(34:45) דף תריא אות יט למעלה

62

(00:00) הקדמה: בירורי האצילות דם טהור דם טמא נקודה דעולם הבא ונקודה דעולם הזה
(07:15) דף תרו  אות יג למטה
(34:02) דף תרז אות יד למעלה
(38:42) דף תרז אות יד למטה
(45:52) דף תרח טור א "הכלים שלהם"
(52:39) דף תרח אותיות טו, טז למעלה
(55:07) דף תרח אות יז למעלה
(56:18) דף תרח אות יז למטה

17

(00:00) מבוא
(22:00) דף תרטז טור א "ועתה נבא" 
(24:30) הסבר: לדף תריא אות יט למעלה
(26:05) דף תריב טור ב למטה "וממנו נעשה"

(26:45) דף תרטז טור א "נוקבא דעתיק"
(33:27) דף תרטז טור א "בע"ב גופיה"
(56:00) דף תרטז טור ב "וזה אמרו"

64

(00:00) דף אלף ו תשובה קסז
(08:17) דף תשה תשובה כו "חלקי הנוקבא" (גם דף תריא אות יט)
(09:05) תשובה כז "ירחי עיבור"
(11:11) תשובה כח "כותל"
(17:26) תשובה כט "כלים חדשים"
(32:50) תשובה ל "מ"ה החדש"
(34:20) תשובה לא "מובחר"
(40:02) תשובה לג "מטי רגלין ברגלין"
(56:50) תשובה לד "מלכות נגלית"
(59:44) תשובה לה "מצח"
(1:02:55) תשובה לו "מקום"
(1:04:07) תשובה לח "נוקבא נפרדת"
(1:09:32) תשובה לט "נשירת אברים"
(1:09:52) תשובה מ "סיום רגלי אצילות"
(1:11:43) תשובה מא "סיום רגלי א"ק"
(1:11:45) תשובה מב "עיבור"
(1:12:18) תשובה מג "עץ הדעת",
(1:14:47) תשובה מד "עץ החיים"
(1:14:55) תשובה מה "עיקרא" 
(1:18:05) תשובה מו "פסיעה לבר"  (גם חלק ט דף תתמא תשובה צ, חלק ט דף תשסד אות מט, נ),
(1:27:54) תשובה מז "קבועים"
(1:30:14) תשובה מח "ריבוי האור"
(1:31:18) תשובה מט "רחוק"

18

(00:19) דף תריא אות יח למעלה
(01:07) דף תרט אות יח למטה
(12:54) דף תריא למעלה "מ"ה" 
(13:53) דף תרי טור א "אור זה" 
(17:18) דף תרי טור א "וצריכים להבין"
(25:58) דף תר טור א "(נכתב בצד"
(41:05) דף תרי טור א "מהם אפילו"
(43:56) דף תרי טור ב "ולפיכך אחר" 
(54:28) דף תרי טור ב "ולפיכך הוצרכו"

65

דף תשז חלק ח תשובות:
(00:00)  נ "תוספות"
(02:19) נא "תחית המתים"
(10:51) דף תשיא תשובה נב
(22:20) תשובה נג
(24:06) תשובה נד
(29:58) תשובה נה
(37:18) תשובה נו
(51:50) תשובה נז
(52:10) תשובה נח
(1:02:46) תשובה נט
(1:12:50) תשובה ס
(1:14:03) תשובה סא (דף תרח אות י למעלה)
(1:20:30) דף תשיב תשובה סב
(1:21:54) תשובה סג
(1:24:08) תשובה סד

19

(00:00) הקדמה מדוע עולם האצילות מכונה מ"ה ולא ב"ן
(15:30) דף תרה אות י למעלה
(21:05) דף תריד טור א "ואין להקשות"
(27:35) דף תריד טור א "ויש כאן"
(30:20)דף תריד טור א "אמנם כבר" 
(33:55) דף תריד טור ב "ותדע שה"ת"
(39:30) דף תריד טור ב "ועיקר ההבחן"
(41:40) דף תרטו טור א "והטעם הוא"

66

דף תשיב חלק ח תשובות:
(00:00) המשך תשובה סד
(02:41) תשובה סה
(03:00) תשובה סו
(20:05) תשובה סז
(38:30) תשובה סח
(50:18) תשובה סט

20

(00:00) הקדמה
(10:40) דף תרכז טור א "גם ידעת"

(12:10) דף תריד טור א "אמנם"
(14:05) דף תריד טור ב "ותדע שה"ת" 
(27:42) דף תריד טור ב "ועיקר ההבחן" 
(41:55) דף תריד טור ב " ובהמתבאר תבין"
(43:10) דף תרטו טור א "והטעם הוא" 
(50:55) חזרה על "והטעם הוא" 

67

(00:00) דף תשיג תשובה ע
(11:15) תשובה עא

21

(00:00) הקדמה
(00:30) דף תרטו טור ב "עביות אין"
(03:40) דף תרטו טור ב "אמנם ג"ר"
(21:30) דף תרטז טור א "ועתה נבא"
(32:00) חזרה על "ועתה נבא" 

68

(00:00) דף תשיד תשובה פא
(13:27) תשובה פב
(29:48) תשובה פג
(35:45) תשובה פד
(56:40) תשובה פה
(63:00) תשובה פו
(1:09:00) תשובה פז
(1:14:23) תשובה פח
(1:18:39) תשובה פט
(1:23:13) תשובות צ-צא
(1:26:50) תשובה צב

22

(00:00) הקדמה: בא"ק יצא מקודם פרצוף הטעמים והגדלות ולאחר מכן מדרגות יותר קטנות ולהפך באצילות: קודם יוצאת מדרגה קטנה
(03:40) דף תרטז טור ב' "אצילות אפילו"
(07:50) דף תריז טור א "ואחר שיצאו"
(14:35) דף תריח אות כג למעלה
(17:50) דף תריח אות כג למטה, סקירה של תיקוני מלכות באצילות וג' קוים
(55:28) חזרה אות כג למעלה
(56:20) דף תריח טור א "נתגלית המלכות"
(1:00:30) דף תריח אות כד למעלה

69

(15:38) דף תשטו חלק ח תשובות: צג-צד
(21:48) תשובה צה 
(32:35) תשובה צו
(40:50) תשובה צז
(49:25) תשובה צח
(57:55) תשובה צט
(1:01:45) תשובה ק
(1:23:35) תשובה קא

23

(00:00) דף תריח אות כד למעלה
(01:32) דף תריח אות כד למטה
(05:00) דף תריח טור ב "וזה אמרו"
(27:37) דף תריח למעלה "איך כל"
(28:40) דף תריח טור ב "מלכות עולם" 
(40:37) דף תריט אות כה למעלה
(43:16) דף תריט אות כה למטה
(45:45) דף תריט טור א "נמתקת ואינה"
(50:40) דף תריט טור ב "מא"א ואילך"
(55:10) דף תריט למעלה שורה "הב"ן" 
(57:20) דף תריט טור ב "ונשאר בהם"

70

(00:00) דף תשטז חלק ח המשך תשובה קא
(07:44) תשובה קב
(52:50) תשובה קג
(56:54) תשובה קד
(1:01:08) תשובה קה
(1:06:15) תשובה קו
(1:11:47) תשובה קז
(1:25:00)
תשובה קח

24

(00:00) דף תריח אות כג למעלה
(02:15) דף תריח אות כג למטה
(14:10) דף תריח אות כד למעלה
(16:34) דף תריח אות כד למטה
(23:50) דף תריט אות כה למעלה
(27:00) דף תריט אות כה למטה
(29:29) דף תריט טור א "נמתקת  ואינה" 
(34:30) דף תריט טור ב "מאו"א ואילך"
(37:55) דף תריט טור ב "ונשאר בהם" 
(38:30) דף תריט טור ב "והמ"ה הארתו"
(57:23) דף תרכ טור א "דעתו שלם"
(1:02:13) דף תרכ אות כו למעלה
(1:05:45) דף תרכ אות כו למטה
(1:14:07) דף תרכו טור א "ולא נשאר"

71

(00:00) דף תשיז חלק ח המשך תשובה קח
(18:25) תשובה קט
(27:13) תשובה  קי
(53:53) תשובה קיא
(1:02:35) תשובה קיב

25

(00:00) דף תרכ טור ב "באו"א לעולם"
(17:40) דף תרכ טור ב "אמנם גם" 
(33:10) דף תרכא טור א "שרשם דינים"
(38:55) דף תרכא אות כז למעלה
(40:35) דף תרכא אות כז למטה
(42:20) דף תרכא אות כח למעלה
(49:15) דף תרכא אות כח למטה
(50:50) דף תרכא טור ב "אינם לוקחים"
(58:25) דף תרכב אות כט למעלה
(1:03:25) דף תרכב אות כט למטה
(1:20:00) הקדמה ל- דף תרכב טור א "הכתר והחכמה" 
(1:24:50) דף תרכב טור א "הכתר והחכמה"

72

(00:00) הסבר: צמצום ב'  מטבור ולמטה מקום בי"ע, נקודות דס"ג אור חסדים עם צמצום, שיתוף דמדת הרחמים בדין נדרש בעיקר לנשמות שכללותן מלכות דאצילות,  הטבור דנקודות
(06:54) דס"ג דף תשיח חלק ח תשובה קיב
(14:20) תשובה קיג
(18:52) תשובה קיד
(25:16) תשובות קטו קטז קיז
(37:10) תשובות קיח קיט
()  תשובה קכ,
(54:40) תשובה קכא
(56:48) תשובה קכב

26

(סוף קלטת 25)
(00:00) הקדמה ל- דף תרכב טור א "הכתר והחכמה" 
(07:58) דף תרכב טור א "הכתר והחכמה"
(12:32) דף תרכב טור ב "ובתחלה נבאר"
(22:36) דף תרכב טור ב "וכבר ידעת"
(30:10) דף תרכב טור ב "ובתחלה נבאר"
(37:02) דף תרכב טור ב "וכבר ידעת"
(51:25) דף תרכב טור ב "והנה מקומת" 
(1:10:55) דף תרכג טור א "ועוד ענין"

73

דף תשכ חלק ח תשובות
(00:00) קכג
(03:33) קכד
(04:05) קכה
(13:55) קכו
(28:08) קכז
(31:23) קכח
(37:35)קכט
(42:22) קל
(1:01:00) קלא
(1:26:02) קלב
(1:26:34) קלג

27

(00:00) דף תרכב אות כט למעלה
(02:30) דף תרכב אות כט למטה
(14:10) דף תרכב טור א " הכתר והחכמה"
(25:15) דף תרכב טור ב "ובתחלה נבאר" 
(33:05) דף תרכב טור ב "וכבר ידעת"
(45:00) דף תרכב טור ב "והנה מקומת"
(50:40) דף תרכג טור א "ועוד ענין" 

74

דף תשכב חלק ח תשובות:
(00:00) קלד
(06:50) קלה
(23:50) קלו
(1:17:10) קלז

28

(00:00) הקדמה
(10:02) דף תרכג טור א "ולפיכך גם" 
(20:22) דף תרכג טור ב "ובזה תבין"
(28:48) דף תרכד טור א "מה שאין"
(36:56) דף תרכד טור א "ונוסף על"
(44:08) דף תרכד טור ב "והנה נתבאר"
(44:44) דף תרכד טור ב "ובזה תבין"
(47:38) דף תרכה טור א "והבחינה ג"
(48:02)  דף תרכה טור א "והמובחר שבהם"
(50:05) דף תרכה אות ל למעלה
(52:59) דף תרכה אות לא למעלה
(55:57) דף תשיח תשובה קיב 

75

דף תשכג חלק ח תשובות:
(00:00) קלח
(14:10) קלט
(27:30) קמ
(36:14) קמא
(39:18) קמב
(49:25) קמג
(59:50) קמד
(1:06:25) קמה
(1:15:50) קמו
(1:22:11) קמז
(1:23:57) קמח (סבה ומסובב)

29

(00:00) דף תרכה אות לא למעלה
(03:00) חלק ט' תשובה סט  דף תתלט טור א "ויש ע"כ"
(08:00) דף תרכה אות לא למעלה
(23:50) דף תרכו למעלה "ואריך לוקח חמש"
(25:15) דף תשיח תשובה קיב למטה שורה מתחילה "וג"ר דאזן" 
(33:20) דף תרכה אות לא למעלה
(49:53) דף תריב טור ב "וממנו נעשה" 
(51:21) דף תרכה אות לא למטה
(59:05) הסבר: מהם אח"פ דראש שנפלו לגו"ע דתוך
(1:07:55) דף תרכה טור ב "לא נתחברה"

76

דף תשכה תשובה קמח "סבה ומסובב" (01:25) חזרה
(24:18) פעולה ז
(35:00) פעולה ח

30

(00:00) הקדמה
(19:02) דף תרכג טור ב' "ובזה תבין"
(29:07) דף תרה אות י למעלה
(32:40) הסבר: כלים ישנים עם רשימות ישנות, רשימות חדשים, אור חדש המתלבש בכלים ישנים המתלבש הן באצילות והן בבי"ע - רק רשימות עד נשמה מקבלות האור,מ"ה החדש
(42:10) דף תרכג טור ב "לא בקומה"
(45:03) דף תרכג טור ב שורה אחרונה
(46:15) דף תרכד טור א "מה שאין"
(51:34) דף תרכד טור א "ונוסף על"
(54:08) הסבר: ערך ההופכי בין כלים לאורות
(56:25) דף תרכד טור א "ונוסף על"
(1:05:00) דף תרכד טור ב "והנה נתבאר"
(1:09:57) דף תרכד טור ב "ובזה תבין" 
(1:24:04) דף תרכה טור א "והבחינה ה ג'"
(1:24:52)  דף תרכה טור א "והמובחר שבהם"

78

(00:00) דף תרפח טור ב אות ב
(02:45) דף תרפט טור א "וכבר ידעת"
(15:20) דף תרפט טור א "והנך מוצא"
(47:00) דף תרפט הקדמה לאות ג
(50:53) דף תרפט אות ג
(1:03:00) דף תרצ טור א "ובזה תבין"
(1:12:30) דף תרצ טור ב אות ד

41

(00:00) 
(01:38) דף תרכט אות לג למעלה "פרצוף נתקן"
(02:30) דף תרכט טור ב "שהיה מזדווג"
(04:10) תשובה סט דף תתלט טור א "ויש ע"כ"
(07:40) דף תרכט אות לג למעלה "פרצוף נתקן" 
(08:10) דף תרכט טור ב "שהיה מזדווג"
(08:58) דף תרל אותיות לד-לה למעלה
(15:30) דף תרל אות לה למעלה "וכל בחינת אריך"
(19:56) דף תרל אות לה למטה
(26:54) דף תרל טור ב "וכמו בס"ג" (34:38) חלק ו' דף שצא אות ב
(47:43) דף תרל טור ב "ובזה תבין"
(49:55) דף תרלא טור א "בחינה השניה"
(53:28) דף תרלא טור ב "ותדע שאלו"
(57:46) דף תרלב טור א "מדרגה ב"

79

(00:00) הקדמה
(18:50) דף תרצ טור ב' אות ד'
(26:16) דף תרצ טור ב "ואין להקשות"
(41:45) הקדמה 
(42:50) דף תרצא טור א "באופן שבזווג"
(52:30) דף תרצא טור א אות ה
 

42

(00:00) דף תרלב טור ב "והנה נתבארו"
(06:40) חזרה: ההבדל בין או"א וישסו"ת, ג' ראשים ישסו"ת
(14:42) דף תרלב טור ב "והנה נתבארו" 
(22:35) הסבר: מדוע ד' הבחינות של או"ו נחשבות בחינה אחת וכן ג' הבחינות של ישסו"ת נחשבות לבחינה אחת
(40:36) דף תרלב טור ב "וזו"ן דאצילות"
(56:55) דף תרלג טור א "וזה אמרו"

80

(00:00) "שעות נוספות" ברוחניות
(02:18) דף תרצא טור ב' "עוד יש כאן"
(05:50) חלק יב  דף אלף רמו אות ה
(11:35) דף תרצא טור ב אות ו
(15:10) דף תרצא טור ב "ותחלה נבאר"
(18:30) דף תרצב טור א אות ז
(21:15) דף תרצב טור ב "והנך מוצא"
(42:32) דף תרצג טור א אות ח
(50:40) דף תרצג טור א "ולפיכך יש"
(59:25) דף תרצג טור ב אות ט
(1:05:18) דף תרצד טור א "וזה אומרו"
(1:09:00) דף תרצד טור א אות י
(1:24:20) דף תרצד טור ב אות יא
(1:32:00) דף תרצה טור א "אמנם נודע"

43

(00:00) דף תרלא אות לו למעלה
(03:23) דף תרלב אות לז למעלה
(04:50) דף תרלג אות לח למעלה
(07:38) דף תרלד אות לט למעלה
(25:11) דף תרלה אות מ למעלה
(46:45) דף תרלג אות לח למטה
(49:44) דף תרלג טור ב "והנה הארה"
(51:43) דף תרלד טור א "וע"כ נתן""
(52:10) דף תרלד טור א "וזה אמרו"
(53:30) דף תרלד טור ב "ומשם ואילך"
(59:33) דף תרלד אות לט למעלה 
(64:00) דף תרלה אות מ למעלה
(1:05:36) דף תרלד אות לט למטה
(1:32:33) סוף

81

(00:00) דף תרצה טור א "אמנם נודע"
(03:00) דף תרצה טור ב "ובזה תבין"
(05:00) דף תרצה טור ב אות יב
(11:02)  דף תרצה טור ב "ולפיכך גם"
(16:30) דף תרצו טור א אות יג
(26:22) חזרה
(31:42) דף תרצו  טור ב "ואין להקשות"
(35:38) דף תרצז טור א אות יד
(42:30) דף תרצז טור א "ידעת, שאפילו"
(44:44) דף תרצז  טור ב "ובזה תבין"
(51:47) דף תרצז  טור ב  "ואין לשאול"
(54:00) דף תרצח טור א אות טו
(59:22) דף תרצח טור ב "ונתבארו דברי"
סדר סבה ומסובב
(1:02:35) דף תרצט  - סדר סבה ומסובב
(1:03:08) דף תרצט טור א אות א
(1:08:23) דף תרצט טור א "והנה הפעולה"
(1:17:20) דף תרצט טור ב אות ב
(1:21:30) דף תש טור א אות ג
(1:26:05) דף תש טור א אות ד

44

(00:00) דף תרלט אות מג למעלה דף
(01:56) הקדמה לדף תרלו אות מב
(03:05) דף תרלה אות מב למעלה 
(04:45) דף תרלו אות מב למטה
(06:50) דף תרלו טור א "ותדע שיש"
(07:40) דף תרלו טור ב "ונבין הדברים"
(09:55) דף תרלו טור ב "הנה הפרצוף"
(19:20) דף תרלז טור א "ונמצא שהנוקבא"
(20:46) דף תרלז טור א "והנה מהזווג"
(22:26) דף תרלז טור ב "עתה תבין"
(25:46) דף תרמא אות מה למעלה

(40:55) דף תרלז טור ב "וראוי שתדע"
(47:00) דף תריא אות יט למעלה
(48:10) דף תריב טור ב "וממנו נעשה"

(1:03:10) דף תרלח טור א "ועד"ז היה"
(1:14:54) דף תרלח טור ב "וצריך שתדע"
(1:16:26) דף תרלט טור א "ולפי זה"

83

(00:00) חזרה ושאלות
(29:15) דף תרלה טור א "ומלבד זה"
(30:40) דף תרלה טור ב "וזה אמרו"
(35:10) דף תרלה טור ב "ועוד טעם ג"
(1:02:55) דף תרלה טור ב "שהם נשברו"
(1:05:22) הסבר: מה זה פנים באחוריים מה זה אחור באחור
(1:12:40) דף תרלה טור ב "החולם,"
(1:13:40) דף תרלה אות מ למעלה
(1:20:00) דף תרלו אות מא למעלה
(1:29:45) דף תרלו אות מא למעלה " כי ז"
(1:30:25) דף תרלו אות מב למעלה
 

 

ק

 

 
 

השתנה לאחרונה: 10/09/19