קבלה מהמקור

האדמו"ר ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מלמד קבלה

 

 

ר' יהודה אשלג (בעל הסולם)

ספרי קבלה להורדה ושיעורי קבלה מוקלטים מפיהם של מקובלים ברמות הגבוהות ביותר

ר' ברוך אשלג בנו וממשיך דרכו


פתיחה לחכמת הקבלה | עץ החיים | תלמוד עשר הספירות | ספר הזהר | הקלטות שיעורי בעל הסולם

בית שער הכונות | ספר האילן הקדוש | מאמרים אגרות - ר' יהודה אשלג (בעל הסולם) | מילון ערכים בקבלה

מאמרים אגרות - ר' ברוך שלום אשלג (רב"ש) | הרב"ש שר

אלבום תמונות בעל הסולם והרב"ש | ספר עמק המלך 

 

הורדת התוכנה לקריאת מסמכי pdf (לבחור שפה עברית)

  

תלמוד עשר הספירות - חלק שישי: עשר הספירות של עולם הנקודים

 

חלק שישי (pdf)

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מקום השיעור מס' השיעור מקום השיעור
1

זהר ספרא דצניעותא
(00:00)  דף ב אות ג
(16:30) דף ג אות ד 
(40:20) דף ד אות ה למעלה
(41:40) דף ד אות ה למטה
(49:40) דף ד אות ו למעלה
(50:50) דף ד אות ו למטה
(1:22:10) דף ה אות ו טור א "וזה אמרו וחד גלגלתא"

6

הקלטה של 30 שניות

2

(00:00) הקדמה דף שצג אות ג - דף שצה טור א'

7

הקלטה רועשת קצת בהתחלה
(00:00)
דף תכו אות לב למעלה "ודע כי"
(00:40) דף תכה אות לב למטה
(07:30) דף תכו טור א "וזה אמרו"  
(18:40) דף תכו אות לג למעלה
(20:00) דף תכו אות לג למטה
(32:50) דף תכו אות לה למעלה
(34:10) דף תכו אות לה למעלה
(45:00) דף תכג טור ב "שורוק"
(59:20) דף תכד טור א "וז' נקודות"
(1:21:40) דף תכה אות לב למעלה

4

(01:15)
(02:36) דף תא טור ב "והנה באותה"
(18:00) דף תב אות י למעלה
(19:50) דף תב אות י למטה
(32:00) דף תב טור ב "אור חדש" 
(58:30) דף תב אות יא למעלה 
(1:01:40) דף תג אות יב למעלה
(1:04:00) דף תג אות יב למטה

9

(00:00) דף תלה אות מז למטה
(3:30) דף תכג טור א "החולם הוא", "שורוק בו'"
(5:30) דף תלה
(11:50) דף תלה אות מח למעלה
(14:40) דף תלה אות מח למטה
(27:50) דף תלו טור א "אמנם בבחינת"
(56:00) דף תלו טור א  "אמנם בעת" 
(59:00) דף תלו טור ב "ונתבאר שאחר" 
(1:05:20) דף תלז למעלה "ונשאר קמץ" 
(1:05:40) דף תלו טור ב "כ"ב אותיות" 
(1:11:00) דף תלז אות מט למעלה

3

(11:40) דף תמז התסכלות פנימית אות טו
(18:30) דף תג טור ב "מסך ופרסא" 
(25:10) דף תג טור ב "האצילות" 
(1:05:20) דף תד אות יג למטה 
(1:08:50) דף תד טור א "צמצום" 
(1:13:40) דף רלז אות ז למעלה
(1:15:40) דף רעו תשובה יב

(1:17:00) דף תד אות יג למעלה "מקום גבוה" 
(1:18:10) דף רט אות א למעלה
"לשכך את האזן"
(1:22:50) דף תד אות יד למעלה
(1:27:30) דף תה אות טו למעלה

10

(00:00) דף שצט טור ב "האור שהיה"
(2:10) דף שצט למעלה "לכן קודם"
(3:30) דף ת טור א "וזה אמרו" 
(28:40) דף ת טור א "העלהו למעלה"
(32:20) דף תא טור א "והנך מוצא"

5

(00:00) חזרה
(29:10) דף תא אות ט למטה
(55:50) דף ת אות ח למעלה
(1:08:10) דף תא אות ט למעלה
(1:12:30) דף תב אות י למעלה
(1:15:10) דף תא אות ט למטה

12

(00:00) חזרה על צמצום א, נקודים,
(34:30) דף שצט למעלה "היה עוד"
(35:30)
דף שצט טור ב "האור" 
(41:40) הסבר: מדוע ס"ג יכול לרדת מתחת לטבור דא"ק אבל ע"ב לא
(1:22:20) דף שצט למעלה "וראה המאציל" 

 

 

ק

 

 
 

השתנה לאחרונה: 10/09/19