קבלה מהמקור

האדמו"ר ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מלמד קבלה

 

 

ר' יהודה אשלג (בעל הסולם)

ספרי קבלה להורדה ושיעורי קבלה מוקלטים מפיהם של מקובלים ברמות הגבוהות ביותר

ר' ברוך אשלג בנו וממשיך דרכו


פתיחה לחכמת הקבלה | עץ החיים | תלמוד עשר הספירות | ספר הזהר | הקלטות שיעורי בעל הסולם

בית שער הכונות | ספר האילן הקדוש | מאמרים אגרות - ר' יהודה אשלג (בעל הסולם) | מילון ערכים בקבלה

מאמרים אגרות - ר' ברוך שלום אשלג (רב"ש) | הרב"ש שר

אלבום תמונות בעל הסולם והרב"ש | ספר עמק המלך 

 

הורדת התוכנה לקריאת מסמכי pdf (לבחור שפה עברית)

  

תלמוד עשר הספירות - חלק ה': ע"ס דעקודים בהתפשטות השנייה הנקראים מטי ולא מטי

 

 

חלק חמישי (pdf)

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מקום השיעור מס' השיעור מקום השיעור
0

(00:00) דף רצא אות א למעלה
(8:50) אות ב למעלה
(15:30) דף רצב אות ג למעלה
(21:20) אות ד למעלה
(44:15) דף רצג אות ה למעלה
(55:00) דף רצד אות ו למעלה

12

(00:00) חזרה: ע"ב ממלא כלים שלו בקומה שלמה אבל כלים ישנים של גלגלתא ממלא בחוסר ולכן הבחינה של המילוי נקראת ג-ד 
(5:00) דף שלד אות מג טור א "לבחינת פנים"
(7:00)
דף שלד טור א "פירוש הדברים" 
(16:30) דף שלד טור ב "וזה אמרו"
(18:30) דף שלד טור ב "ואמנם ה'" 
(26:20) דף שלד טור ב "ועתה תבין" 
(34:00) דף שלה טור א "ועתה נבין" 
(45:30) דף שלה טור ב "וזה אמרו"  
(50:00) דף שכו טור א "וצריך שתזכור"

(1:04:10) דף שלה טור א "ועתה נבין" 
(1:10:40) דף שלה טור ב "ובזה תבין" 
(1:17:40) דף שלה אות מד למעלה 
(1:19:30) דף שלה אות מד למטה

1

(00:00) דף רצה אות ו למעלה
(7:00) דף רצו אות ז למעלה
(9:30) דף שנו אות סב למעלה
(11:00) דף רצו אות ז למטה
(13:48)  דף רצו אות ח למעלה
(16:20) דף רצז אות ט למעלה
(1:10:30) דף ש אות י - יא - יב למעלה

13

(00:00) דף שלז אות מו למעלה
(01:10)
דף שלז אות מו למטה 
(06:00) דף שלז טור בת "אמנם צריך"
(07:50) דף שלז טור ב "ופירוש הדברים"
(17:40) דף שלח טור א "אמנם הנקבה"
(21:00) דף שלח טור א "עתה תבין"
(22:50) דף שלח טור ב "והנה סוד"
(35:30) דף שלד טור ב "ועתה תבין"
(36:50) דף שלז טור א "אמנם יש כאן"
(39:20) דף שלד טור ב "וזה אמרו"
(46:10) דף שלו טור א למטה "ועתה נתבאר"
(57:40) דף שלו טור ב "באופן שהכלי"
(1:05:00) דף שלז טור א "אמנם יש"
(1:10:50) דף שלז אות מו למעלה

2

(00:00) הקדמה
(5:50) דף שא טור ב "יורד למקומו" (18:40) דף שא אות יא למעלה
(31:20) דף שב אות יב למעלה
(48:40) דף שג אות יג למעלה
(52:00) דף שג אות יד למעלה

14

(00:40)  דף שלט טור א "ועתה מובן"
(05:40) דף שלט טור א "והנך מוצא"
(9:10) דף שלט טור א "אבל הזכר"
(22:30) דף שלט טור א "אמנם הזכר"
(28:30)  דף שלט טור ב "אמנם יש"
(33:40) דף שלט טור א "והנך מוצא"
(41:10) דף שלט טור א "אבל הזכר"
(55:10) דף שלט טור א "אמנם הזכר"
(57:10) דף שלט טור ב "אמנם יש"
(1:05:10) דף שלט טור ב "והנה ב"
(1:16:20) דף שלט טור ב "עוד צריכים"
(1:21:30) דף שלט טור ב "ולפיכך" 
(1:27:50) דף שמ טור א "וענין ד"

3

(00:00) דף שח אות כב למעלה
(4:40) דף שט אות כג למעלה
(11:35) דף שח טור א אות כא
(17:50) דף שט אות כד למעלה
(36:15) דף שי אות כה למעלה
(1:1:50) דף שיא אות כו למעלה
(1:10:30) דף שיא אות כז למעלה
(1:18:30) דף שיב אות כח למעלה

15

(00:00) דף שמ טור א "וענין ד"  - הקלטה קצרה של דקה

4

(00:00) הקדמה מבנה הכלי
(8:30) דף שטו אות לב למעלה
(11:00) אות לג למעלה
(24:00) דף שטז אות לד למעלה
(28:10) אות לה למעלה -- עד דף שיז טור ב למטה

16

(00:00) הקדמה
(4:30) דף שמא טור א "ועתה נבאר" 
(16:00) דף שמא טור ב "וכמו כן" 
(17:20) דף שמא טור ב "והנה נתבארו" 
(31:00)
(34:30) דף שמב טור א "והזו"ן דכלי" 
(38:10) דף שמב טור א "ומה שמכנים" 
(49:00) דף שמא טור ב "בחינת אור"

5

(00:00) דף שכ אות לה טור א באמצע
(15:30) דף שכא אות לו למעלה
(22:00) דף שסה שאלה קד, דף שעג תשובה קד
(29:50) דף שעד תשובה קה
(45:40) דף שיח אות לה טור ב "לא מטי"

17

(00:00) חזרה פרצוף ס"ג -בינה   (10:10)
(25:10) 
(36:40) דף שמב אות מח למעלה
(43:50) דף שמב אות מח למעלה 
(50:40) דף שמה אות מט למעלה

6

(00:40) דף שכג אות לט למעלה
(46:23) דף שכב טור א למטה - מגדיר "בן של הבינה"
(47:20) חזרה לאות לט
(51:40) דף שכד אות מ למעלה - עד דף שכה טור א למעלה

18

(00:00) דף שמז למעלה "לא היה" 
(01:40) דף שיח טור א "ועתה נבא"
(18:50) דף שמה אות מט למעלה
(24:50) דף שמה אות מט למטה 
(37:00) דף שמה טור א "מחמת זעם"
(47:30) דף שמה טור ב "והנה דבר"
() דף ריד אות ז למעלה, אות מ למטה
(59:40) דף שמו טור א "והנך רואה"
(1:28:30) דף שמו טור ב "מעשה בני"

7

(01:00) סיכום אות מ עד דף שכה טור א 
(23:30) דף שכה טור א  "ופירוש פנים ואחור" 
(42:50) אות מ דף שכה טור ב "ועתה נבאר"
(1:4:50) אות מ דף שכו "אמנם כדי"  - עד אות מ דף שכו טור ב באמצע

19

(00:00) דף שמו טור ב "מעשה בני"
(03:40) דף שמז טור א "ולכן אם" 
(13:20) דף שמו למעלה שורה שלישית מהסוף
(19:40) דף שיז טור ב "סדר הסתלקותו"
(32:00) דף שיח טור א "ועתה נבא"
(34:30) דף שיח טור א "אמנם אם"
(36:00) דף שיח טור א "וכבר ביאר"
(38:10) דף שיח טור ב "ולפיכך אחר"
(44:30)
דף שיח טור ב "ובזה תבין"
(52:50) דף שיט טור א "והנך מוצא"
(1:08:10) דף שמו למעלה שורה "כי כבר." 

8

(00:00) אות מ דף שכח טור א "שבהמדרגה נבחן" 
(1:09:00) דף שכט אות מא למעלה

20

(00:40) "טוב ורע" 
(03:00) "הכר כלי"
(04:30) כלי של המשיג
(14:20) דף שמח טור ב "בהתפשטותם עתה"
(32:40) דף שמח טור ב "ולפיכך, עתה" 
(39:30) דף שמט טור א "והנה הרב"
(42:00) דף שמח למעלה שורה "התרחק ממנו"

(46:00) דף שמח למעלה שורה "מעט מחמת"

(47:40) דף שמט טור א שורה "של הרשימו"
(54:22) דף שמט טור א "והנה הרב"
(1:05:00) דף שמט טור א "והנה הרב" 
(1:11:00) דף שמט טור ב "זכר ונקבה"

9

(10:10) אות מ דף שכו טור ב "ומכאן תבין"

21

(00:00) חזרה 
(03:40) דף שמט אות נא למעלה
(17:10) דף שמט אות נא למטה
(26:40) דף שמט טור ב שורה "הז"א. וזה" 
(27:10) דף שנ טור א "מזדווגים" 
(28:30) דף שנ אות נב למעלה 
(41:40) דף שנ אות נג למעלה
(47:00) דף שנ אות יג למטה
(52:20) דף שנא אות נד למעלה
(1:00:50) דף שנא אות נד למטה
(1:07:00) דף שנב אות נה למעלה
(1:10:00) דף שנב אות נה למטה
(1:11:30) דף שנב טור א "ועליות אלו" 
(1:16:10) דף שנב טור ב "לפעמים יעלו" 
(1:22:00) דף שנג טור א "ד' אורות" 
(1:27:00) דף שנג אות נו למעלה
(1:29:00) דף שנג אות נו למטה
(1:33:00) דף שנג טור ב "ביודין בההין"
(1:35:20) דף שנג טור ב "ד' אורות"

10

(11:38) אות מא  דף שכט טור א "לא מטי בכתר"
(12:30) טור ב "ואז הבינה"
(15:40) טור ב "אך מחמת"
(16:30) טור ב "כי חפץ חסד" (20:10) דף של טור א "לא מטי בגבורה"
(28:40) חזרה מהפתיחה לחכמת הקבלה: ארבע  בחינות אור ישר, צמצום, מסך, לקבל בע"מ להשפיע, הזדככות המסך, פנימי/מקיף,
(44:50) דף של טור ב "וזה אמרו" 
(47:40) דף שלט טור ב "עוד צריכים"
(55:20) דף של טור ב "ממוזג מחסד וגבורה"
(57:50) דף של טור ב "עתה מובן" 
(1:05:20)
דף שלא טור א "והנה נתבאר"  - עד דף שלא טור ב למעלה

22

(00:00) דף שנג טור ב "נמצא הנוקבא"
(00:50) דף שנג אות נז למעלה
(03:20) דף שנג אות יז למטה
(04:10) דף שנד אות נח למעלה
(05:10) דף שנד אות נח למטה 
(10:50) דף שנד אות נט למעלה
(17:40) דף שנד אות ס למעלה
(21:20) דף שנד אות ס למטה
(24:30) דף שנה טור א "בפעם א'" 
(43:30) דף שנה טור ב "ואין זה סותר" 
(47:10) דף שנה טור ב "בהסתלקות ב'" 
(49:40) דף שנו אות סא למעלה
(51:00) דף שנו אות סא למטה
(53:30) דף שנו טור ב "ומזווג זו"ן" 
(1:15:50) דף שכד טור ב "והנך מוצא"
(1:17:40) דף שנו אות סב למעלה 
(1:26:40) דף שנו למעלה "אך בהסתלקות"
(1:27:40) דף שנד למעלה אות נח  

11

(00:00) חזרה: השתלשלות גלגלתא ע"ב 
(12:00) אות לה דף שיט טור א "וידעת, שהכלים"
(26:20) דף שלב אות מב טור ב "עתה נבין" 
(36:50) דף שלג אות מג למעלה
(48:40) אות מ דף שכו טור ב "כיון שנולד"
(59:00) דף שלג אות מג  טור א "לא מטי בכתר"
(1:13:50) דף שלד אות מג טור א "ההוד הופך פניו"

23

(00:00) דף שנו למעלה אות סב
(01:00) דף שנו למטה אות סב
(07:30) דף שנז טור א "הרי מילוי" 
(11:40) חזרה
(31:00) דף שנז טור א "כאשר עולים" 
(34:20) דף שנז טור ב "והנה הרב" 
(42:20) דף שנה טור א "ונתבאר שם"
(49:00) דף שנח טור ב "צורת ה'"

 

ק

 

 
 

השתנה לאחרונה: 10/09/19