קבלה מהמקור

האדמו"ר ברוך שלום הלוי אשלג זצוק"ל מלמד קבלה

 

 

ר' יהודה אשלג (בעל הסולם)

ספרי קבלה להורדה ושיעורי קבלה מוקלטים מפיהם של מקובלים ברמות הגבוהות ביותר

ר' ברוך אשלג בנו וממשיך דרכו


פתיחה לחכמת הקבלה | עץ החיים | תלמוד עשר הספירות | ספר הזהר | הקלטות שיעורי בעל הסולם

בית שער הכונות | ספר האילן הקדוש | מאמרים אגרות - ר' יהודה אשלג (בעל הסולם) | מילון ערכים בקבלה

מאמרים אגרות - ר' ברוך שלום אשלג (רב"ש) | הרב"ש שר

אלבום תמונות בעל הסולם והרב"ש | ספר עמק המלך 

 

הורדת התוכנה לקריאת מסמכי pdf (לבחור שפה עברית)

  

תלמוד עשר הספירות - חלק רביעי: עשר הספירות של עקודים

 

חלק רביעי (pdf)

 

 

לחץ על מספר השיעור לשמיעת ההקלטה:

מס' השיעור מקום השיעור מס' השיעור מקום השיעור

1

(1.8.83)
(00:00) דף רט פרק א אות א למעלה
(2:30) דף רט אות א למטה
(5:50) אות ב למטה
(11:20) דף רי אות ב למעלה
(12:50) דף רי אות ג למטה
(16:20) דף רי אות ג למעלה
(18:40) אות ד למטה
(38:00) פתיחה לחכמת הקבלה אות נז
(43:30) פתיחה לחכמת הקבלה אות נט
(47:30) דף ריב טור א "ונתבאר ההפרש"
(49:10) דף ריב אות ד למעלה 
(50:38) דף ריב אות ה למטה
(1:5:00) דף ריג אות ו למטה
(1:16:25) דף ריג אות ז למטה

17

(00:00) דף רנד  אות נ למטה
(3:20) דף רנד אות ס למטה
(11:20) דף רנד אות כ למעלה
(13:00) דף רנה אות ע למטה
(14:40) דף רנה אות פ למטה
(27:10) דף רנה אות כא למעלה
(30:00) דף רנה אות צ למטה
(32:20) דף רנה אות ק למטה
(53:10) דף רנה אות ר למטה
(55:20) דף רנה אות כב למעלה
(57:10) דף רנו אות ש למטה
(59:50) הסתכלות פנימית דף רנז אות א
(1:00:30) פרק א דף רנז אות ב
(1:19:50) דף רנז אות ג

2

(00:00) דף ריג אות ה מעלה
(01:10) דף ריג אות ח למטה
(4:50) אות ט למטה
(8:20) אות י למטה
(10:10) דף ריד אות כ למטה
(11:20) אות ל למטה
(14:20) דף צ תשובה מג
(20:50) חזרה על מושגים: ראש, תוך, סוף, צמצום, מלכות, מסך 
(40:10) דף ריד טור ב "אכן דברי הרב" 
(51:00) דף רטו אות מ למטה

18

(00:00) הקדמה - שאין חסדים בלי חכמה רק שלא רוצים לקבל חכמה
(3:00) דף רנז אות ג 
(12:50) דף רנח אות ד
(26:10) דף רנח אות ה
(32:40) דף רנח אות ו 
(41:20) דף רנז טור ב הסבר ביטושים ד' ה'
(44:10) דף רלב אות ג למעלה
(46:40) דף רלב אות ב למעלה
(47:50) דף רכ אות ו למעלה
(57:50) דף רנח פרק ב אות ז
(1:21:50) דף רנח אות ח

3

(00:00) חזרה
(2:20) הסבר: עניין הראש
(5:35) מדוע לא נקראים עיגולים חיסרון למרות שהקו לא ממלא אותם
(7:10) חלק ה דף שט אות כד
(15:10) דף רטו אות ע למטה
(25:50) אות פ למטה
(31:30) דף רלט אות א למעלה אות ב למטה
(39:20) דף רטז אות צ למטה
(40:20) אות ק למטה
(44:10) דף רטז אות ט למעלה
(45:30) אות ר למטה
(50:10) דף רטז אות י למעלה
(52:40) אות ש למטה
(55:20) אות ת למעלה
(57:30) דף ריח פרק ב אות א למעלה 
(58:50) אות א למטה
(1:2:10) אות ב למעלה
(1:4:20) אות ב למטה
(1:10:20) דף ריח אות ג למעלה
(1:11:50) אות ג למטה

20 א

 

(00:00) הקדמה
(03:00) דף רסא אות כא
(04:50) דף רסא אות כב
(07:00) דף רסא אות כג
(17:50) דף רסא אות כד
(27:30) דף רסב אות כה
(37:30) דף רסב אות כו
(45:20) דף רס אות יז
(1:12:40) דף רס אות יח
(1:14:30) דף רס אות יט
(1:21:40) דף רס אות כ

4

(00:00) דף ריט טור א אות ג למטה "וכן מהרשימות" 
(7:10) דף ריט אות ד למעלה
(10:20) דף ריט אות ד למטה (22:10) דף רכ אות ה למטה
(31:40) דף רכ אות ה למעלה (34:00) דף רכ אות ו למעלה
(35:40) דף רכ אות ו למטה
(42:40) דף רכ אות ז למטה
(45:10) דף רכ אות ז למעלה
(49:40) דף רכא אות ח למעלה
(58:40)
דף רכא אות ט למעלה

19

 

(00:00) דף רסב אות כו
(7:00) דף רסב אות כז
(14:00) דף רסב אות כח
(29:00) דף רסב אות כט 
(33:00) דף רסג אות ל
(35:50) דף רסג אות לב
(37:20) דף רסג אות לג 
(40:30) דף רסג אות לד
(45:30) דף רסג אות לה
(48:10) דף רסד אות לו
(49:40) דף רסד אות לז
(52:30) דף רסד אות לח
(56:10) דף רסד אות לט 
(1:02:10) דף רסד פרק ג אות מ
(1:16:40) דף רסה אות מא
(1:19:50) דף רסה אות מב
(1:24:00) דף רסה אות מג
(1:26:40) דף רכ אות ו-ז למעלה 
(1:28:35) דף רכ אות ה למטה

5

(00:00) דף רכב אות כ למטה
(9:10) דף רכד פרק ג אות א למעלה
(14:00) דף רכד אות א למטה
(34:10) דף רכה אות ב למעלה
(35:20) דף רכה אות ב למטה
(37:20) אות ג למטה
(38:40) אות ג למעלה
(39:40) אות ד למטה
(42:40) דף רכו אות ה למטה
(44:50) דף רכו אות ד למעלה
(50:30) דף רכו אות ו למטה
(56:00) דף רכו אות ה למעלה
(58:30) דף רכו אות ז למטה
(1:8:40) דף רכז אות ו למעלה
(1:11:00) דף רכז אות ח למטה
(1:12:50) דף רכז אות ט למטה
(1:14:20) חלק ה דף שט אות כג למעלה
(1:16:50) דף רכז אות י למטה
(1:22:40) דף רכז אות ז למעלה

20

(00:00) דף רסה אות מד
(17:40) דף רסה אות מה
(26:10) דף רסה מו
(33:50) דף רסו מז
(37:20) דף רסו מח
(41:20) דף רסו אות מט
(43:50) דף רסו אות נ 
(48:40) דף רסו אות נא
(58:50) דף רלג אות ב-ג למטה
(1:02:40) דף רסו אות נב 
(1:26:00) דף רסז אות נג

 

6

(00:00) דף רכח אות ח למעלה
(1:50) דף רכח אות ט למעלה
(7:10) דף רכט אות י למעלה
(11:10) דף רל אות יא למעלה
(12:20) דף רלא אות יב למעלה
(17:30) דף רכח אות כ למטה
(20:40) דף רכח אות ל למטה
(23:20) דף רכח אות מ למטה
(34:00) דף רכט אות י למעלה
(34:40) דף רכט אות נ למטה 
(41:10) דף רכט אות ס למטה
(50:20) דף רל אות ע למטה 
(1:5:40) דף רל אות פ למטה
(1:12:00) דף רל אות יא למעלה
(1:13:10) דף רלא אות יב למעלה
(1:13:40) דף רלא אות צ למטה
(1:15:20) דף רלא אות יג למעלה
(1:16:00) דף רלא אות ק למטה
(1:29:00) דף רלא אות ר למטה

21

(00:00)  דף רסז אות נג 
(4:20) דף רסז אות נד
(10:50) דף רסז אות נה
(46:00) דף רסז פרק ד אות נו
(51:30) דף רסז אות נז
(1:10:20) דף רסז אות נח
(1:17:00) דף רסח אות נט
(1:18:40) דף רסח אות ס

7

(00:00) חזרה
(16:30) דף רלא אות ר למטה  פרק ד'
(23:10) דף רלב אות א למעלה
(32:50) דף רלב אות ב למעלה
(33:30) דף רלב אות ג למעלה 
(35:00) דף רלב אות ב למטה
(45:30) דף רלג אות ג למטה
(51:30) דף רלג אות ד למטה
(1:02:40) דף רלג אות ה למטה
(1:03:20) דף רלג אות ד למעלה
(1:05:00) דף רלג אות ו למטה
(1:07:30) דף רלג אות ז למטה

22

(00:00) דף רסח אות סא
(10:00) דף רסח אות סב
(37:10) דף רסח אות סג
(47:20) דף רסט אות סד
(49:00) דף רסט אות סה
(59:10) דף רסט אות סו
(1:02:50) דף רסט אות סז
(1:05:40) דף רסט אות סח
(1:10:40) דף רסט אות סט
(1:22:30) דף רסט אות ע

8

(00:00) דף רלד אות ח למטה
(4:00) דף רלד אות ט למטה
(6:30) חזרה (14:10) דף רלד אות י למטה
(17:40) דף רלד אות כ למטה
(18:40) דף רלד אות ל למטה
(23:00) דף רלד אות מ למטה 
(49:40) המשך אות מ למטה
(56:50) דף רלה אות ו למעלה
(1:03:00) דף רלה אות נ למטה
(1:16:40) דף רלה טור א "וכבר ידעת"
(1:23:00) דף רלה טור ב "ונתבאר" 

23

(00:00)  הבדל בין רשימו דהתלבשות ורשימו דעביות
(01:30) דף רע אות עא
(10:30) דף רע אות עב
(18:00) דף רע אות עג 
(20:40) דף רסה אות מג
(22:00) דף רכא שורה ראשונה למעלה

(22:40) דף רע אות עד
(29:50) דף רע אות עה
(31:10) דף רע אות עו 
(47:50) דף רע אות עז
(57:30) דף רעא אות עח
(59:20) פרק ה' דף רעא אות עט
(1:24:10) דף רעא אות פ

9

(00:00) הקדמה על מלכות
(4:10) דף רלה טור ב "ונתבאר שהמלכות" 
(26:30) דף רלו טור א "וכבר ידעת"
(35:30) דף רלו טור א "וצריך שתדע"
(47:10) דף רלו טור א "ולפיכך בעת" 
(55:40) דף רלו טור ב "ונמצא אשר" 
(1:01:00) הבדל ע"ב פנימי וע"ב חיצון  עיגולים ויושר
(1:20:00) דף רלו טור ב "החזה שבגוף" 
(1:24:00) דף רלו טור ב "וזה אמרו"

24

(00:00) פרק ו' דף רעג: הסבר על ז"א, מדברים רק בשמות מעולם האצילות וכן רק מבינה ולמטה,  ובעצם רק במה שמלכות משיגה שזה מבינה ולמטה
(11:30) דף רעג אות צה 
(12:40) דף רעג אות צו
(20:10) דף רעד אות צז
(33:40) דף רעד אות צח
(40:00) דף רעד אות צט

פירוש המילות

(45:20) דף רעו תשובה א
(1:04:50) דף רעו תשובה ב
(1:07:40) דף רעו תשובה ג
(1:15:50) דף רעו תשובה ד
(1:23:00)  דף רלב אות ב
(1:29:00) דף רעו תשובה ה

10

(00:00) דף רלז אות ס למטה
(6:40) דף רלז אות ע למטה
(9:00) דף רלד אות ה למעלה 
(10:20) חזרה לאות ע למטה
(12:10) דף רלז אות פ למטה
(22:10) דף רלז אות צ למטה
(24:50) דף רלז אות ק למטה
(28:20) דף רלז אות ז למעלה
(32:10) דף רעו תשובה יב "מהו ביטול" 
(33:40) דף רלח אות ש למטה
(35:00) דף רלח אות ח למעלה
(35:40) דף רלח אות ת למטה 
(43:20) פרק ה' דף רלט אות א למעלה
(44:50) דף רלט אות א למטה
(58:50) דף רלט אות ב למטה
(1:7:30) דף רמ אות ב למעלה
(1:10:40) דף רמ אות ג למטה
(1:21:00) דף רמ אות ד למטה
(1:23:00) דף רמא אות ג-ד למעלה
(1:26:50) דף רמא אות ה למטה
(1:27:30) דף רמא אות ו למטה

25

(00:00) דף רעו תשובה ה
(10:30) דף רעו תשובה ו
(13:10) דף רעו תשובה ז
(15:30) דף רעו תשובה ח: דף רפ תשובה מז
(30:10) דף רעו תשובה ט
(38:30) דף רעו תשובה י
(45:30) דף רעו תשובה יא
(52:30) דף רעו תשובה יב
(54:50) דף רעו תשובה יג
(59:20) דף רעז תשובה יד
(1:01:40) דף רעז תשובה טו
(1:17:40) דף רעז תשובה טז
(1:26:50) דף רעז תשובה יז דף רלט אות א למעלה

11

(00:00) דף רמא אות ז למטה
(18:10) דף רמא אות ח למטה
(50:10) דף רמא אות ד למעלה
(50:50) דף רמב אות ט למטה
(53:00) דף רמב אות י למטה
(55:40) דף רמב אות כ למטה
(1:00:20) דף רמב אות ה למעלה
(1:04:10) דף רמב אות ל למטה
(1:07:00) דף רמב אות מ למטה

26

(00:00) דף אלף טו חלק י"א אות ט למעלה
(00:50) דף אלף טו אות יא למעלה
(23:10) אות יא למעלה

12

(00:00) דף רמג אות ו למעלה
(1:40) דף רמג אות נ למטה
(8:30) דף רמג אות ס למטה
(12:50) דף רמג אות ע למטה
(25:10) דך רמג אות ז למעלה
(26:30) דף רמג אות פ למטה
(28:10) דף רמד אות צ למטה
(38:40) דף רמד אות ח למעלה
(45:20) דף רמד אות ק למטה
(48:00) דף רמד אות ר למטה
(1:04:20) שוב, דף רמד אות ר למטה
(1:05:10) הסבר ודוגמאות למקיפים
(1:15:00) פרק ו דף רמה אות א למעלה
(
1:17:20) דף רמו אות ב למעלה
(1:20:50) דף רמז אות ג למעלה
(1:23:30) דף רמה אות א למטה

27

(00:00) דף רעז תשובה כ
(10:40) דף רעח תשובה כא
(13:40) דף רעח תשובה כב
(14:00) דף רעח תשובה כו
(20:00) דף רעח תשובה כז
(31:10) דף רעח תשובה כח
(36:50) דף רעח תשובה כט
(41:30) דף רעח תשובה ל
(55:30) דף רעח תשובה לא
(1:03:20) דף רעח תשובה לב
(1:06:30) דף רעח תשובה לג
(1:06:50) דף רעח תשובה לד
(1:08:20) דף רעט תשובה לה
(1:08:50) דף רעט תשובה לו
(1:15:15) דף רעט תשובה לז
(1:20:20) דף רעט תשובה לח

13

 

(00:00) פרק ו  דף רמה אות א למטה
(9:00) דף רמה אות ב למטה
(21:00) דף רמו אות ג למטה
(22:12) דף רמו אות ד למטה
(37:50) דף רמו אות ה למטה
(40:40) דף רמו אות ו למטה
(46:30) דף רמו אות ז למטה
(55:50) דף רמו אות ח למטה 
(57:30) דף רמז אות ט למטה
(1:00:50) דף רמז אות ג למעלה
(1:04:00) דף רמז אות י למטה
(1:05:40) דף רמז אות כ למטה
(1:07:10) דף רמז אות ד למעלה
(1:09:20) דף רמז אות ל למטה

28

(01:40) הבדל בין מסך וצמצום 
(05:10) דף רעט תשובה מ
(06:20) דף רעט תשובה מא
(07:30) דף רעט תשובה מב
(21:10) דף רעט תשובה מג
(25:00) דף רעט תשובה מד
(27:30) דף רעט תשובה מה
(29:20) דף רעט תשובה מו
(36:10) דף רפ תשובה מז
(39:10) דף רפ תשובה מח
(41:20) דף רפ תשובה מט
(44:30) דף רפ תשובה נ
(46:10) דף ריג אות ה למעלה
(51:20) דף רפ תשובה נא
(56:50) דף רפ תשובה נב
(1:01:20) דף רפא תשובה נג-נח
(1:02:50) דף רפא תשובה נט
(1:03:50) דף רפא תשובה ס
(1:06:00) דף רפא תשובה סא
(1:09:50) דף רפא תשובה סב

14

(00:00) דף רמח אות ה למעלה
(00:50) דף רמח אות מ למטה
(11:40) דף רמח אות ו-ח למעלה
(24:10) דף רמח אות נ למטה
(31:30) דף רמח אות ס למטה
(35:50) דף רמט אות ע למטה
(37:10) דף רמט אות פ למטה
(47:00) הקדמה לדף רנ אות צ למטה
(1:00:20) דף רנ אות צ למטה
(1:08:00) דף רנ אות ט-י למעלה
(1:13:40) דף רנ אות ק למטה
(1:15:10) דף רנא אות יא למעלה
(1:17:20) דף רנא אות ר למטה

29

(00:00) דף רפו תשובה פב
(08:30) דף רפו תשובה פג 
(16:30) דף רפו תשובה פד
(18:20) דף רפו תשובה פה
(21:40) דף רפו תשובה פו
(25:00) דף רפו אות פז  

15

(00:00) הקדמה
(8:20) דף רנא אות יב למעלה
(13:20) דף רנא אות ש למטה
(14:50) דף רנא אות יג למעלה
(17:10) דף רנב אות יד למעלה
(20:40) דף רנב אות ת למטה
(21:30) דף רנב אות א למטה
(23:20) דף רנב אות טו למעלה
(29:00) דף רנב אות טז למעלה
(31:00) דף רנב אות ב למטה
(32:10) דף רנב אות ג למטה
(32:50) דף רנב אות ד למטה
(33:10) דף רנב אות ה למטה
(33:20) דף רנב אות ו למטה
(59:20) דף רנב אות טז למעלה
(1:02:40) דף רנב אות ז למטה
(1:06:00) דף רנג אות ח למטה
(1:06:30) דף רנב אות ט למטה

30

(00:00) דף רפז תשובה פז מין  י"א
(05:10) דף רפז תשובה פח
(12:50) מין כלי י' - דף רע הסתכלות פנימית אות עז-עח
(25:30) דף רפז תשובה פט
(27:40) דף רפז תשובה צ
(36:40) דף רפז תשובה צא
(1:04:20) דף רפח תשובה צב
(1:05:50) דף ריג טור א' "מהפרצוף"
(1:14:10) דף רפח תשובה צג
(1:22:00) דף רפח תשובה צד

16

(00:00) דף רנג אות יז למעלה
(00:50) דף רנג אות י למטה
(2:20) דף רנג אות כ למטה
(5:30) דף רנג אות ל למטה
(17:20) דף רנג אות יח למעלה
(19:00) דף רנד אות מ למטה
(20:20) דף רנד אות יט למעלה 
(23:20) דף רנד אות נ למטה 
(36:10) סוף

31

(01:40) דף רפח תשובה צה
(10:40) דף רפח תשובה צו
(15:00) דף רפח תשובה צז
(25:40) דף רפח תשובה צח
(29:00) דף רפח תשובה צט
(30:20) דף רפח תשובה ק
(32:50) דף רפח תשובה קא
(36:50) דף רפט תשובה קב
(41:10) דף רפט תשובה קג
(58:10) דף רפט תשובה קד
(1:02:10) דף רפט תשובה קה
(1:09:50) דף רפט תשובה קו
(1:18:30) דף רפט תשובה קז
(1:24:20) דף רפט תשובה קח 
(1:27:30) דף רפט תשובה קט
(1:28:10) דף רפט תשובה קי

 

ק

 

 
 

השתנה לאחרונה: 10/09/19